خوش آمدید!

با ثبت نام میتونید آثار خودتون رو به اشتراک بذارید. همین حالا ثبت نام کنید.

همین حالا ثبت نام کن!

درخواست درخواست رصد و ویراستاری رمان مهرتو،قلب تپنده من

 • نویسنده موضوع fatemeh
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 85
 • بازدیدها 2K
 • کاربران تگ شده هیچ

fatemeh

سطح
0
 
کاربر خاص
کاربر فعال
تاریخ ثبت‌نام
3/29/23
نوشته‌ها
512
مدال‌ها
1
سکه
14,652
 • موضوع نویسنده
 • #1
نام رمان
در خواست رصد و ویراستاری |مهرتو قلب تپنده من
نام نویسنده
فاطمه هاشمی
ژانر اصلی
عاشقانه
وقت بخیر خسته نباشید درخواست رصد و ویراستاری دارم برای رمان مهرتو،قلب تپنده من
 
مدیر ویراستار
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/17/23
نوشته‌ها
22
مدال‌ها
1
سکه
-611
تعداد صفحات این رمان 9
ویرایش این رمان با شما @Nihan
تاریخ شروع ویرایش: 7/10
تاریخ اتمام ویرایش: 7/25
 
آخرین ویرایش:
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Nihan

Nihan

سطح
0
 
ویراستار ویژه
ویراستار
تاریخ ثبت‌نام
5/10/23
نوشته‌ها
736
مدال‌ها
1
سکه
30,602
آخرین ویرایش:

مدیر رصد

سطح
0
 
مدیر رصد
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/17/23
نوشته‌ها
87
مدال‌ها
1
سکه
1,493

fatemeh

سطح
0
 
کاربر خاص
کاربر فعال
تاریخ ثبت‌نام
3/29/23
نوشته‌ها
512
مدال‌ها
1
سکه
14,652
 • موضوع نویسنده
 • #8
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Nihan

f.m

سطح
0
 
رصدگر
تیم رصد
تاریخ ثبت‌نام
3/26/23
نوشته‌ها
374
مدال‌ها
1
سکه
12,507
•••
f.m
رصدگر
اتمام رصد
صفه اول
🔞بی بندبار است 🔞و با بد دلی‌های فرزاد کاملا برعکس است؛ فرزاد از
🔞جلوی آینه قدی ایستادم، نیم تنه‌ی استین بلند که طلایی بود و یقه‌ش کامل پوشیده بود و با دامن کوتاه طلایی ست کرده بودم.🔞( اشاره به عریانی داره پس ممنوعه هست)
کفش‌های پاشنه ده‌سانتی طلاییم هم پام بود.
مامان: خب حالا قصد نداری که همین‌جوری بیای؟
- نه الان مانتوم رو می‌پوشم، فقط می‌خواستم چشم‌تون یک‌خوشگل ببینه تا دل‌تون وا بشه.
از🔞 قصد بدنم رو می‌لرزوندم که بیشت🔞ر حرص بخوره، مرتیکه‌ی متعصب عهدبوق.
یک‌قسمت ایستاده
یک‌قسمت ایستاده بود و باحرص و جوش تماشا می‌کرد، هوا فوق‌العاده بود و🔞سط قر دادنم بودم 🔞که دستم کشیده شد.
🔞سرم رو بالا آوردم که دیدم یک‌پسر
سرش رو نزدیک گوشم کرد که دست‌هام رو گذاشتم رو شونه‌ش.🔞
🔞- کنترل فرزاد دیگه از دستم برنمیاد.🔞
- مثلا می‌خواد چه‌کار کنه
م🔞ن رو سگ نکن چون پاچه‌ی خودت رو می‌گیرم.🔞
- مشکلت‌چیه؟ دردت‌چیه؟
🔞بهم نزدیک شد و دستش رو انداخت دور کمرم که هیچ حرکتی نکردم.🔞
با 🔞دست آزادش صورتم رو نوازش کرد و گفت:🔞
🔞- تو انگار دوست داری زودتر مامان بشی!🔞
هلش دادم عقب و گفتم:
- به چه‌جراتی من رو تهدید می‌کنی بی‌شعور؟
با عصبانیت لگدی به‌صندلی کهنه‌ی تو انباری زد و گفت
🔞نشم من رو مامان بچه‌ت می‌کنی که به اجبار به دستم بیاری؟🔞
- اره کاری می‌کنم خودت بیای تو خونه‌م و بگی
🔞عمو گربه وحشیه.🔞
عمو: ماهگل چه‌خبره؟ باز
🔞نمی‌تونم تحمل کنم این آدم‌ها دست‌شون رو بندازن دور گردنش و ماهگل هم چیزی نگه🔞.
🔞پیشنهاد بده شب رو باهاش بره، می‌فهمی چه حالی شدم؟🔞
- 🔞کی همچین گهی خورده؟🔞
ببین خودت ببین بعد به‌من🔞 بگو سگ نشو فرزاد، دختره کرم داره🔞 دیگه.
🔞می‌خوام امشب رو ببرمش، چه‌طور انتظار داری چیزی نگم🔞؟!
- غلط کرد، تو که نزدیش؟
- همین دیگه مرتیکه نگاش رو ماهگل 🔞می‌چرخه آب دهنش می‌ریزه، منِ بی‌غیرت 🔞حتی نمی‌تونم بزنم تو دهنش.
- چرا بهم نگفتی؟
فرزاد بهم گفت اگه اون‌جور که اون 🔞نمی‌پسنده لباس بپوشم مامان میشم🔞.
سایه گفت 🔞و با عشوه اومد جلوی من.
مدل راه رفتنش هرکسی رو به‌سمتش مجذوب می‌کرد🔞 و ماهگل از قصد مقابلم اون‌طوری راه می‌رفت، خوب می‌دونست چه‌طور دست رو نقطه‌ضعفم بزاره.
صفه دوم))))
رد بشه که بازوش رو گفتم و محکم فشردم.
- تا این‌ساعت با اون مرتیکه‌ی 🔞کثافت چه‌غلطی می‌کرد🔞ی؟
ماهگل: ولم کن به تو ربطی نداره که من چه‌کار می‌کنم

ماشین رادان بود. مشتم رو، روی فرمون کوبیدم و گفتم:
🔞‌کثافت🔞.

بودم تا این‌ساعت🔞 با اون بی‌شرف بود🔞.

🔞 با نگاهش منو میخوره مشکلی نیست 🔞 ،بقیه که باهام حرف میزنن ایراد داره
مگه اون چه محرمیتی با من داره که میتونه بهم

🔞میگم لپ خوشگلتو ببوس از طرفم🔞
... سایه من به اندازه کافی بازپرس بالا سرم دارم
سایه با مشت زد به پهلوم

اومدن شما باهاش تلفنی حرف میزدم
..🔞. خفه شو کثافت🔞 دختری که روش دست گذاشتی صاحاب داره
یه بار دیگه دور و برش ببینمت خونت

🔞باشه بوس به لپای خوشگل🔞ه

اسمش را زدنه دیگه

🔞سمتت میکشونه منم نمیتونم تحمل کنم جلوی چشمم با لذت نگاهت کنن🔞
_ درو باز کن میخوام برم

🔞دست آزادمو بردم پشت کمرشو تو یه لحظه کشیدمش تو بغلم خم شدم و لبشو آروم بوسیدم🔞( تمام اینهایی که مشخص شده همه باید حتما اصلاح بشن)
با دستاش زد رو سینم و هلم داد
ماهگل_ ب🔞یشعور حق نداری منو ببوسی🔞
... تو فقط حق منی
لبخندی زدم و گفتم آخرش ماله منی

از🔞 اینکه بوسیده بودمش خیلی عصبانی بود🔞
اختیارمو از دست میدادم
او🔞ن بوسه احوالمو دگرگون کرده بود و کنترل از دستم خارج شده بو🔞د
با مشتای کوچیکش رو سینم میزد و جیغ میکشید
اما من فقط نگاه میکردم هر نقطه از بدنم

🔞با پاش به زانوم ضربه زد که افتادم رو زمین چون دستاشو گرفته بودم اونم با من افتاد
اما جای اون روی من بی چاره بود و من زمین سفت
حصار دستمو دورش سفت تر کردم
... جای تو اینجاست
_ ولم کن
میخواست در بره که چرخیدم حالا اون تو محدوده ایی بود که من براش تعیین میکردم
پامو انداخته بودم روش نمیتونست تکون بخوره فقط داد میزد گوشیش که کنار گوشش رو زمین بود صفحه ش شکسته بود
ماهگل_ بیشعور ، خیلی بی شعوری
با حرفاش منو جری تر میکرد وحشیانه میخواستم بهش برسم
دستاشو با دست راستم گرفتم و با دست چپم
مقنشو از سرش برداشتم خم شدم رو صورتشو گونشو بوسیدم سرمو بردم زیر گلوشو زمزمه کردم
ماهگل_ میخوامت حتی اگه ازم متنفر باشی باید مال خودم بشی

با پاش ضربه ایی به وسط پام زد که بی حس شدم
ماهگل بلند شد و رفت سمت در
خدارو شکر محکم نزد وگرنه میمردم
یکم تو خودم پیچیدم تا دردم کمتر شد
با اون ضربه انگار کنترلم برگشت دست خودم🔞( تمام این جملات همه باید اصلاح بشن چون کامل حالت تحریک آمیز داره و ممنوعه حساب میشه)
بلند شدم و خواستم برم سمتش که داد زد و کمک خواست
... ماهگل معذرت میخوام عشقم ،ببخشید اختیارم و از دست دادم
ماهگل_ 🔞خیلی کثافتی میخواستی منو مامان بچت بکنی که مجبور بشم زنت بشم ؟🔞
ازت متنفرم ، ازت متنفرم
... ببخش به خدا دست خودم نبود یه لحظه به سیم آخر زدم
🔞_ کثافت🔞
... باشه ،باشه م🔞ن کثافتم🔞 جیغ نزن
من غلط کردم خودتم میدونی که نمیتونم بهت آسیب بزنم
یه قدم جلو رفتم
به دیوار چسبید

نیا جلو ، به من نزدیک نشو
... دختر دایی من فدای اون اشکات بشم
🔞نفهمیدم من گه خوردم🔞
هرکاری بگی میکنم معذرت میخوام گریه نکن
ماهگل_ برو اونور میخوام مقنمو بردارم
... باشه

انقدر تنها بمون با خودت تا بفهمی اگه یه دختر
موهاش بیرونه🔞 دلیل کثافت کاریش نیست
انقدر عذاب وجدان بکش حالیت بشه دخترداییت حرمت داره🔞
.🔞.. گه خوردم دست🔞 خودم نبود

🔞... گه خوردم🔞 دست خودم نبود
_🔞 بی شرف تر از ت🔞و نیست
بلند با فریاد گفتم
... خیلی دوست

درو بست و داد زد
_ 🔞تو گه خوردی همچین نظری داشتی🔞
بهم نزدیک شد و مشتی تو صورتم زد
افتادم زمین

خفه شو 🔞مرتیکه بی شرف🔞 من برادر زادمو دستت سپردم
🔞کثافت🔞 بی عرضه چطوری

🔞نتونستم جلوی غریزمو بگیرم🔞 این همه حسرت کشیدم مغزم فقط دستور رسیدن بهش و میداد
_ مغز مریضت غلط کرد با تو

مثل🔞 سگ پشیمون رو به روش نشستم🔞
محمد_ برا چی هنوز نشستی پاشو اون 🔞خون کثیفتو پاک کن🔞 بریم دنبالش

🔞محمد تو بغلش گرفت و برد بالا🔞
منم وسایلشو جمع کردم
محمد جسم بی جون ماهی رو گذاشت رو کاناپه
... یکم آب بده بریزم رو صورتش
خدایا چش شده
_ فرزاد یه تار موش کم شه

🔞بی شرف🔞 ، چطور تونستی همچین نقشه ایی واسش بکشی
مامان_ بدبخت شدیم احمد دیگه اسممونم نمیاره
آبروی منو پیش داداشم بردی

من🔞 اگه قصدم ت...ز بود خیلی وقت پیش اینکارو میکردم🔞( کلا نقطه ممنوعه حساب میشه)
امروز عصبانی بودم چشمم هیچی نمیدید از حرص فقط

🔞آدم مریض وحشیه ، کثیفه🔞
منم بلدم چطور ادبش کنم

تنها ایرادی که رادان داشت🔞 نگاه های پر از حرف و هوسش بود🔞 اما رفتاری نمیکرد که ازش بدم بیاد
منو رسوند سر کوچه و رفت آروم آروم تا خون

🔞بدنم داغ بود رسما آتیشم زدی ماهی خانم
کدوم گورستانی آغوششو برای من باز کرده
که بغلش انقدر پر از پیچ و خمه
چرا بهت نمیرسم ،بیقرارم کجا برم اسمت یادم بره🔞
قلب من دیگه جایی واسه شکستن نداره حداقل بیا مرحم زخماش باش
صفحه. سوم
🔞اونروز نتونسته جلوی خودشو بگیره
اون مرده، غریزه داره🔞
... اما منم دخترم

و🔞لی هوا و هوس نبوده🔞
... میخواین اونو توجیح کنید
_ نه فقط میخوام

🔞بغلم کرد که چیزی نگفتم بغض کردم و اشکم چکید
گونمو بوسید🔞
_ خیلی درد داشت
با گریه گفتم آره

🔞خیلی تو چشم بود همیشه مخصوصا که ماهی لباسای جلف میپوشی🔞د
با حسرت نگاهش میکردم چقدر تو سردی از سردی رفتارت یخ میزنم

من خوشم نمیاد مدام روم زوم میکنی و با 🔞هوس کل بدنمو کاوش میکنی🔞
وقتی کسی اسممو میاره جوش میزنی اما با این که

میزنی اما با این که خودت هیچ نسبتی با من نداری 🔞هیزانه نگاهم میکنی🔞
... ماهگل تو نمیدونی درد چیه ؟ من درد دارم
_ میدونم، اینکه 🔞یکی به دخترانگیت دست بزنه خیلی🔞

🔞وقتی بوسیدمت حرارت تنتو بهم منتقل کردی
اختیارمو ازم گرفتی🔞
دیگه هیچوقت بدون اجازت دستتم نمیگیرم
ماهی تروخدا از روم رد نشو میمیرم
بلند شد و روبه روم ایستاد

🔞وقتی بوسیدمت حرارت تنتو بهم منتقل کردی
اختیارمو ازم گرفتی🔞
دیگه هیچوقت بدون اجازت دستتم نمیگیرم
ماهی تروخدا از روم رد نشو میمیرم
بلند شد و روبه روم ایستاد

از سیستم موزیک پلی کردم و شروع ک🔞ردم قر دادن🔞
عمه_ ماهگل عزیزم پس فرزادکجاست؟
🔞همونطور که قر میدادم گفتم🔞
... رفت

د🔞ستشو انداخت دور گردن مامان :
_ زن خودمه
... نخیر عشق منه🔞
بابا_ اما عشق تو الان مال منه

🔞من که از اون هیز ترم هههههه🔞
هروقت چشم میچرخوندم پسرعمم داشت نگاهم میکرد
همه خوشحال بودن و میرقصیدن

فرزاد دستشو گذاشت پشت کمرش و با دست آزادش دستمال گرفت
دستمال خودمو بردم بالا دستمو گذاشتم پشت کمرم هم قدم باهاش رقصیدم
با لبخند تو چشمام زوم کرده بود
منم که تو صورتش خیره شده بودم

🔞اما نه برای منی که
لبام حسش کرده بود
و ته ریش و ابرو های سیاه ، مشکی ،رنگ شب ،🔞

وقتی رفتم دیدم فرزادم اومد
🔞دستاشو اورد جلو و صورتمو قاب گرفت
پیشونیمو بوسید
بعد پیشونی فرزاد و بوسید🔞
مامانبزرگ_ ایشالله عروسی

د🔞ستشو دور کمرم انداخت
_ اون رقص مال عشاق
... دستتو از کمرم بردار
_ رقصیدنت با من نشونه حس مبهمت بهمه🔞
... خواب نبین پسر عمه رقصیدنم بخاطر این بود که آبرومون جلوی فامیلای عروس نره
اون رقص ماله عشاقه ولی رفاقتیم هست
دشمنیم هست
_ آره هست اما
... اما هیچ
🔞خودمو از بغلش بیرون کشیدم
_ راستی انگشتر خیلی به دستت میاد🔞

از صداشو و🔞 حرکاتش معلوم بود تا خرخرش خورده🔞
🔞... وقتایی که این زهرمارو میخوری گوش دستت نگیر🔞
به چه حقی عکس منو پست میکنی
_ به حق عاشقی

🔞قهقه مستانه ایی سر داد
... مریض🔞
بیشتر عصبی شدم و گوشیمو

ن🔞گاهش آدم غورت میده انگار میخواد تموم کنه🔞
_ دوست داره
... نه بابا چه دوست داشتی

🔞همش هوس🔞
_ بی انصافی نکن معلومه خیلی دوست داره دستش و ببین ماهگل تتو کرده روش.
 
آخرین ویرایش:

ارشد

سطح
0
 
مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/26/23
نوشته‌ها
344
مدال‌ها
1
سکه
4,706
ممنوعه‌هایی که رصد کننده‌ها براتون ارسال میکنن رو به زودی ویرایش کنید جانم @fatemeh
 

fatemeh

سطح
0
 
کاربر خاص
کاربر فعال
تاریخ ثبت‌نام
3/29/23
نوشته‌ها
512
مدال‌ها
1
سکه
14,652
 • موضوع نویسنده
 • #11
ممنوعه‌هایی که رصد کننده‌ها براتون ارسال میکنن رو به زودی ویرایش کنید جانم @fatemeh
چشم ولی خدایی ،صادق هدایت نویسنده ب اون بزرگی کتاباش ب یه چیزایی اشاره مستقیم داره ک + ۳۰ رو هم گذشته
چاپی هم هست دست خواننده س ،سانسور نمیشه ،ولی شما عوامل سایت خیلی سخت گیرید
،واقعا تغییر یه کلمه هایی کل جمله رو عوض میکنه ،داستان به ی جای دیگه کشیده میشه
ولی من متشکرم که وقت میزارید میخونید ،ویراستاری میکنید بخاطر زحمات شما ممنوعه ها سانسور میکنم
 

ارشد

سطح
0
 
مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/26/23
نوشته‌ها
344
مدال‌ها
1
سکه
4,706
چشم ولی خدایی ،صادق هدایت نویسنده ب اون بزرگی کتاباش ب یه چیزایی اشاره مستقیم داره ک + ۳۰ رو هم گذشته
چاپی هم هست دست خواننده س ،سانسور نمیشه ،ولی شما عوامل سایت خیلی سخت گیرید
،واقعا تغییر یه کلمه هایی کل جمله رو عوض میکنه ،داستان به ی جای دیگه کشیده میشه
ولی من متشکرم که وقت میزارید میخونید ،ویراستاری میکنید بخاطر زحمات شما ممنوعه ها سانسور میکنم
عزیزدلم دست خود ما نیست.
خیلی ممنون جانم💛
 

ارشد

سطح
0
 
مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/26/23
نوشته‌ها
344
مدال‌ها
1
سکه
4,706
چشم ولی خدایی ،صادق هدایت نویسنده ب اون بزرگی کتاباش ب یه چیزایی اشاره مستقیم داره ک + ۳۰ رو هم گذشته
چاپی هم هست دست خواننده س ،سانسور نمیشه ،ولی شما عوامل سایت خیلی سخت گیرید
،واقعا تغییر یه کلمه هایی کل جمله رو عوض میکنه ،داستان به ی جای دیگه کشیده میشه
ولی من متشکرم که وقت میزارید میخونید ،ویراستاری میکنید بخاطر زحمات شما ممنوعه ها سانسور میکنم
عزیزم شما که نمیخوایید چاپ کنید؟!
 

fatemeh

سطح
0
 
کاربر خاص
کاربر فعال
تاریخ ثبت‌نام
3/29/23
نوشته‌ها
512
مدال‌ها
1
سکه
14,652
 • موضوع نویسنده
 • #14
عزیزم شما که نمیخوایید چاپ کنید؟!
نه ولی امیدوارم مورد تایید قرار بگیره و به صورت پی دی اف به دست علاقه منداش برسه
بعدم خیلی سخته یه نوشته ای رو ب چاپ بروسونی
من وقت خیلی زیادی برای خوندن و نوشتن صرف میکنم
رمان هام رو بار ها ویرایش کردم ،بعضی ها رو کلا پاک کردم بعضی ها نصفه رها کردم
چون بعد از خوندن بعضی کتاب ها متوجه شدم ،بعضی نوشته هام ارزش خوندن نداره
و رمان هایی که اینجا ب اشتراک میزارم امید وارم منتشر شن
 

Nihan

سطح
0
 
ویراستار ویژه
ویراستار
تاریخ ثبت‌نام
5/10/23
نوشته‌ها
736
مدال‌ها
1
سکه
30,602
لطفا برا اصلاح ممنوعه‌ها هرچه زودتر اقدام کن چون اگه رمان ویراستاری بشه و بعد اقدام کنی، رمانت بدون ویرایش می‌مونه‌.
 
آخرین ویرایش:

f.m

سطح
0
 
رصدگر
تیم رصد
تاریخ ثبت‌نام
3/26/23
نوشته‌ها
374
مدال‌ها
1
سکه
12,507
اتمام رصد صفه سه تا شش
اتمام رصد صفه سه تا شش
خودمم 🔞بهم خیانت میکنه🔞 اگه مامانم از قصد حلقه فرزاد و دستم کرده حتما بابامم

🔞گه خوردی به دختر من نظر داشتی🔞
مراد یقشو گرفت

گفتی عاشقشی نگفتی🔞 روش هوس داری🔞
عمو محمد مرادو گرفت و عمو رضا هم بابا

🔞دوست داشتم بی ناموس🔞

بود ،🔞 کثافت من فکر کرد🔞م دوسش داری ،فکر کردم به چشم ناموست میبینی

کردم به چشم ناموست میبینی
🔞تو ، تو خواستی به دختر من دست درازی کنی🔞
با خجالت بیشتر سرمو بردم تو بغل دلآرا
از بابا و مراد از بابابزرگ کلا از مردا بیشتر خجالت میکشیدم

نداشت🔞ه فقط یه لحظه وسوسه شده
مراد_ یه لحظه وسوسه نبوده پسرت همیشه نگاهش رو تن خواهر من بوده🔞

🔞من به خون کثیف تو آلوده میشه
بابا_ تو.🔞
عمه_ فرزاد آروم باش تروخدا آروم باش

🔞میخواسته دخترمو بی حرمت کنه🔞 میخواستی چیکار کنم

🔞دستمو گرفتو و پیشونیمو بوسید🔞
... گریه نکن

🔞ماهگل جلوی همه گفت میخواستم بهش دست بزنم🔞، بخاطر حرفایی که دیشب زده شد حالم بد بود

🔞اومد نزدیک تر و گونمو بوسید نتونستم چیزی بگم حس بدی بهم دست داد🔞
رادان_ یه ماه شدا نمیای دید

یه خونه ویلایی جلومون بود
🔞... پارتیه؟🔞
_ نه اونطور

رادان یه ساله که نمیای
🔞رادان دستشو انداخت دور کمرم🔞
_ بخاطر خانم اومدم که یکم حال و هواش عوض شه

آ🔞ب میوه مخصوص اون دختراس
به دخترایی که وسط با وضع ناجور قر میدادن اشاره کرد🔞
بعدش یه لیوان دیگه داد بهم
_ این اب پرتقاله

🔞رسما اومدم تو پارتی🔞
رادان_ مثل اینکه خیلی خوشت نیومده
... راستش نه

🔞یکم دور تر پسر عممو دیدم هواسش به من نبود
یه دختر مدام براش نوشیدنی میریخت اون هی میخورد
بیشعور به من میگه عاشقم بعد الان تو بغل اون زنه ست
معلوم نیست بعدش کجا میرن
برای یه لحظه حسودیم شد🔞( گل همه جملات رو باید عوض کنی و ممنوعه ها رو باید پاک کنی)

🔞بلند شدم و لپاشو بوسیدم بعد باهم دیگه شروع کردیم رقصیدن🔞

🔞کاش میشد برم بغلش کنم
سوار ماشین شدن و حرکت کردن
دایی بخاطر مراد امروز سر 🔞

🔞رادان آدم درستی نیست و منو واسه کارای دیگه میخواد اما با دیدن این کارش یعنی خاستگاری مطمئن شدم دوسم داره خب منم که ازش🔞

🔞کثافت من تورو میکشم دست گذاشتی رو ممنوعه ها🔞
یقش تو دستم بود که یکی

🔞گوه خورده کسی حق نداره🔞 بیاد اینجا واسه تو
زندایی_ عزیزم خونه دختر

🔞چقدر سگ جونی تو یه آدم مگه چقدر تحمل داره🔞

🔞خواستن از نوع هوس و خواستن از نوع عاشقی🔞
یعنی انقدر منو دوست داره که دیونه

🔞مینشستم و خودمو بهش میچسبوندم دستشو مینداخت دور گردنم و میگفت من مراقبتم و چقدر من بهش اعتماد داشتم🔞

🔞عمتو میخوای چرا با من بودی
... من رابطم با تو در حد سلام و علیک بوده🔞

🔞صورتمو لمس کردم
چطور از خودم بگذرم و به قول خودت مال تو بشم🔞
خودخواه

🔞سگ جون تراز اونم🔞 که ماهمو به تنها خواستش برسونم هنوز نفس

روز بزرگ تر شد زیبا تر شد 🔞دلربا تر🔞د

نخواست منو ، نخواست
🔞آه🔞

🔞سمتش پا تند کردم و همو بغل کردیم🔞
عزیزجون_ ای خدا پسرم اومده

🔞سمتش پا تند کردم و همو بغل کردیم🔞
عزیزجون_ ای خدا پسرم اومده

باز واسه حرص دادنم رفت موهاشو کوتاه کرد
م🔞یدونست خراب پیچ و تاب موهاشم
سالهاست که نتونستم بخندم🔞

🔞دیدنت رقص دلم چطور تنمو میلرزونه🔞

حتی اگه 🔞ماهگل محل سگم بهم نزاره🔞 ، شما رو ناراحت نمیکنم نه دیوونه بازی

🔞نگاه خیرشو که دیدم 🔞یادم افتاد شبیه آدمای تو غارم
هرگز نمیخواستم منو آشفت

🔞چشماش سرخوشم میکرد و نگاه خمارش اختیار ازم میگرفت🔞

🔞خود بی خود شده دستمو بردم لای موهای جلوی سرش ونوازش کردم
تره ایی از موهاشو بین انگشتام گرفتم نرم و لطیف
دستمو آوردم پایین ترو روی گونش کشیدم
لطافت پوستش و داغی صورتش دیوونم میکرد
چیزی نمیگفت و منو حریص تر میکرد
انگشت شستمو نوازش گونه تا روی لبش سوق دادم و روش کشیدم
به ثانیه نکشید عقب رفت🔞(همه باید اصلاح بشن.

🔞ابد زیر فلک ناله مستانه نبود
نرگس ساقی اگر مستی صدجام نداشت🔞 سر هر کوی گذر این همه می خانه نبود
... مامان خسته شدم

چ🔞شم منم خیلی خوشگل و دلبره🔞
مامان_ البته فقط دل فرزادو برده هههه
... عه مامان

🔞فرزاد زود خودشو بهم رسوند و گونمو بوسید🔞
🔞_ خوبه که اومدی نمیتونستم تحمل کنم
دستمو روی گونم کشیدم🔞

داشتم
وجی_ 🔞کرم از خودته برا چی اومدی اتاقی که اون توش تنهاست🔞
.🔞.. گردن من ننداز ، اون منو بوسید
_ نگو تو هم خوشت نیومد🔞

نگاهم بهش بیافته
🔞یادم میاد چطوری منو بوسید و منم چیزی نگفتم🔞
پوووف

🔞بود ولی جذبم میکرد🔞
با خوش رویی ازم استقبال کرد و برام چایی اورد

🔞مثل دیوونه ها پرید تو بغلم🔞
_ مرسی

🔞دستمو دور گردنش انداختم و کشیدمش تو بغلم حالم خوب بود
خیلی خوب🔞

🔞دستامو گرفت و کشید بغلش
روی کاناپه دراز کشید و دستشو باز کرد
منم تو بغلش جا گرفتم
یه جوری نظرمو عوض کرده بود خودم میرفتم تو بغلش
شاید من بدبینانه میدیدمش
فرزاد_ ماهگل خیلی دوست دارم🔞

🔞کنار لبمو بوسید و بعد پیشونیمو
پتو رو رومون کشید🔞( تمام جملات و پاک کن ممنوعه هست)
_ شبت بخیر ماهم
... شب بخیر
دوروز با فرزاد اندازه دوسال خوشی بود
ن🔞گاهم که به لباسش افتاد درو بستم
یقه لباس قایقی بود و از رون به پایین چاک داشت یعنی یه حرکت خم شدن کل تشکیلاتشو بیرون میریخت در معرض دید آقایان زیادی محترم جمع
دروغه بگم بی تفاوت بودم برعکس از خود بی خود میشدم
آب دهنمو که میریخت قورت دادم
... چقدر خوشگل شدی یه دور بچرخ
بی تفاوت یه دور چرخید🔞( حالات عریانی و تحریک آمیز کل جمله باید اصلاح یا پاک بشه)

🔞 اسیرش کردم و به زور بو ... نمیتونست مانعم بشه بازو هاشو گرفته بودم🔞( نقطه ممنوعه هست)
🔞با پاش ضربه ایی به پام زد ولی چون به زانوم خورد اهمی
ماهگل من هوس باز نیستم فقط الان مجبورم تا به حرفم گوش کنی
سرمو بردم زیر گلوش و تا جایی که لباسش اجازه میداد عمیق مک زدم
_ ولم کن بی شعور ، ولم کن
گوشام رسما کر شده بود مطمئن بودم یه دو هفته ایی سنگین میشنوم
ازش که جدا شدم فکرشم نمیکردم به این زودی اثرم نمایان شه🔞. ( تحریک آمیز همه رو پاک کن)

دختر و این همه زور؟🔞صورتم یه وری شد
_ کثافت ، برات متاسفم🔞
... ببین خودت چقدر بی

بپوشون میزنی تو گوشم
🔞اگه عرضه داشتم الان بچم تو بغلت بود
_ بی شرف تر از گفته هاتی
‌... برا چی منو دیوونه میکنی ؟؟🔞

برا🔞 چی گریه میکنی چون بوسیدمت ؟ یا چون دیگه نمیتونی با این لباس واسه گرگا عشوه غمزه بیای🔞 (🔞 اصلاح همه کلمات)
🔞 _ برا خودم فهمیدی برای اینکه بهت اعتماد کردم فکر کردم تو آدمی
... من آدمم خر نیستم ،فهمیدی؟ من سگ نیستم هار بشم ، خر نیستم نفهمم ، پرنده هم نیستم آرزو کنم من آدمیم که اگه تا چند ماه دیگه زنم ماهگل نوری نباشه🔞

د🔞ادم به یه دستم با دست آزادم یقه لباسشو گرفتمو کشیدم پاره شد چه پاره شدنی دستمو جلوی یقش گرفتم چون من چش چرون نبودم🔞 ( اصلاح تمام کلمات)

🔞زود دستشو جلوی سینه ش🔞 گرفت
_ اگه تو تقاص اینکارو پس ندی شناسناممو پاره میکنم به جاش یکی به اسم غضنفر میگیرم

ب🔞زن فرزاد باهات کادی کرد
بگو بهم از هیچی نترس ، فرزاد بهت دست زد🔞
... عمه .. اون ‌.. اون عععععععع
گریه نمیذاشت حرف بزنم بخاطر

🔞بزن فرزاد باهات کادی کرد
بگو بهم از هیچی نترس ، فرزاد بهت دست زد🔞
... عمه .. اون ‌.. اون عععععععع
گریه نمیذاشت حرف بزنم بخاطر

🔞دستشو گرفتم و بهش نزدیک شدم
رادان پشت به فرزاد و من روبه روش بودم
چون شوکه شده بود حرکتی نمیکرد
دهنمو به گوشش نزدیک کردم و آروم پچزدم
... فامیل جون برقصیم🔞( تغییر جملات و جای‌گذاری جملات صحیح)
رادان_ کاش همیشه فامیلای تواز

ه🔞ر دو دستشو برد پشت کمرمو گرفت
به ثانیه نکشید از بغلش پرت شدم
سفت از پشت بغلم کرده بود
_ وقتی لباسی که من دوست داشتمو پوشیدی ،
حرکتی که من دوست دارمم انجام میدی🔞
رادان_ هوی ، ادمی تو چته ؟
🔞فشار دستشو بیشتر کرد و مثل شیر🔞

ا🔞خلاقم سگیه 🔞، سیگاریم، اعصاب ندارم ، اصلا من از پشت کوه اومدم
ادم که هستم ، 🔞چرا سگ حسابم نمیکنی🔞
چند قدم رفته رو برگشتم

🔞هوست،🔞 زورت ، دست سنگینت ، کاراگاه بازیت، فوش دادنت

غیرتم اجازه نداد🔞 با بلاتنه بیرون ریخته بیای تو جمع ؟🔞
... بی شــــعــــور
_ چِورهَ چور میای(🔞 اروم اروم رام میشی)🔞
... میدونی که نمیشم

🔞دستمو گرفت و برد بالا بوسید🔞
_ بامن میرقصی چون من میخوام
... نرقصم؟
_🔞 نیای! بجای محمد و دلارا ما امشب عروسیو تموم میکنیم
... تو اومدی جلوم و وقیحانه منو🔞

ه🔞مون طور که دست بسته تو بغلش بودم گردنشو گاز نسبتا ریزی گرفتم
... تا من نخوام نمیتونی🔞
پاسخ
 

f.m

سطح
0
 
رصدگر
تیم رصد
تاریخ ثبت‌نام
3/26/23
نوشته‌ها
374
مدال‌ها
1
سکه
12,507
اتمام رصد صفه شش تا آخر
فرزاد+
🔞 مست و خراب عطر گیسوی توام🔞
‌‌‌‌‌ عاشق تاب و گره موی توام
رفتی و یک روز دلم بند نشد
بعد تو این بغض که لبخند نشد
از اتاق خارج شدم و مستقیم حیاط
نفس عمیقی کشیدم

🔞 چطور باید تماشا میکردم نگاه پر لذت این آدمارو روی تنش
اون مال منه اما یه بارم اجازه نداده لمسش کنم🔞
حالا من اجازه میدادم بیاد با اون لباس قر بده
پــــوفــــ🔞تغییر جملات و اصلاح ممنوعه های تحریک آمیز)

بدون🔞 نسبت گلو گردنشو اونطوری کردی
دختر بیچاره از خجالت اب میشد تو خجالت نمیکشی
... نه؟ از روی هوا هوس نبوده ،🔞

دختر بیچاره از خجالت اب میشد تو خجالت نمیکشی
.🔞.. نه؟ از روی هوا هوس نبوده🔞 ، مجبور شدم تا شالو سرش کنه

🔞خوش هیکله ، چی بگم اخه
رومو کردم یه طرف دیگه و گفتم:
انداماش درشته
دقیق میره تو چشم گرگ
_ دختره جونه ،زبیاست، خوش اندامه ،چیکار کنه؟
الان لباسشو عوض کردی فردا چی ،فکر میکنی
بی خیال علایقش میشه و مدام بلند و گشاد لباس میپوشه تاتو دلخور نشی
‌... وقتی ازدواج کردیم باید بپوشه

ماهگل باید اون لباسای جلف🔞( اشاره به عریانی و نگاه بد مردان داره)
و کنار بزاره باید سنگین باشه من نمیتونم تحمل کنم،🔞 با اون لباسش کل یقه ش بیرون بود ، اون🔞

🔞خاستگاریم داشت من تحملشو ندارم با لذت نگاهش کنن و آب دهنشون جاری شه
خم بشه جایی نمیمونه کسی ندیده باشه
مامان_ اخه با این غیرتی شدنات که بیشتر

جلوشو باز گذاشتم
کلاهمو سرم کردم و خواستم بیخیال گلو گردنم شم اما نتونستم بیشعور کاری کرده کارستون🔞

د🔞 ستمو گرفت و بوسید زود دستمو کشیدم
_ عاشقتم ماهگ🔞ل
زدم رو سینش

🔞 دستمو گرفت و کشید تو بغلش لباشو روی لبام جا داد و بوسید بدون هیچ مانعی از طرف من
اختیار نداشتم انگار منم دلم میخواست
نمیفهمیدم چرا منم همراهیش میکنم چرا وجودم وجودشو میخواد قلبم از قفسه سینم
خودشو به رخ میکشید
تالاپ تالاپ
دستاشو دور کمرم سفت کرد منم به دستور دل دستامو دور گردنش انداختم

چند دقیقه ایی
بعدش من ازش جدا شدم و خجالت زده عقب گرد کردم
فرزاد_ نرو ، نرو عزیز دلم
گونه هام داغ بود
فرزاد دست انداخت زیر پاهامو بلندم کرد
روی پتو گذاشت و خودشم کنارم دراز کشید

خیره نگاهم میکرد🔞 ( تمام جملات اصلاح بشن همشون تحریک آمیزن)
فرزاد_ خیلی منتظر موندم خیلی!
... سکوت

🔞 خودمو بالا کشیدم و بغلش کردم اون بغلم کرد
فرزاد_ الهی فدات شم گلم ، ماه تابانم بهت قول میدم ،اصلا قسم میخورم هیچوقت ناراحتت نمیکنم ،سرت داد نمیزنم به هیچی مجبورت نمیکنم🔞

ا🔞ونشب وقتی تورو تو اون لباس دیدم اختیارمو از دست دادم ،خب اون لباس قرمز خیلی بهت میومد و تنگم بود
بعد یکمم یقه ش اینا دکلته بود
پوفی کشید و :
_ فقط برای من باش ،طاقت🔞

اجازه ندی🔞 دستتم لمس 🔞نمیکنم

🔞بغلش جابه جا شدم
_ ماهگل دوسم داری
سکوت
_ باشه بهت زمان میدم
پیشونیمو بوسید
بغلشو دوست داشتم خیلی بی جنبه آنه وا دادم🔞
... پسر، امم فرزاد یادت رفتیم شهر بازی بعد انقدر دستتو فشار داده بودم جای ناخونم روی دستت کبود شده بود
فرزاد_ آره فقط ده سالت بود اما بعد برام چیپس

🔞اعتراف کرد دوسم داره بعدشم بوسم کرد
تا الانم تو بغلم نوازشش میکردم

_ پس میگم بوسیدمت و اون گردنتم نشونش میدم
تا فک کنه خیلی پیش رفتیم و زود تر تورو بهم بده🔞

... بریم دیره

🔞میخواستم برم تو بغلش و برای همیشه بمونم
بعد از حموم کردن موهامو خشک کردم و از

فرزاد در اتاق بست و دست انداخت زیر زانوهام
تو بغلش گرفت و گذاشت رو تخت
کنام دراز کشید و نمه نمه لباشو به لبام چسبو🔞 ( همشون اصلاح بشن ) د
.............

🔞 سرشو برد زیر گردنم
... عع نکن ،جاش میمونه

_ بمونه مگه چیه ؟
مال خودمی ،کسی حق نداره چیزی بگه
‌‌‌.‌‌.‌. دفعه قبل عمه دید خیلی خجالت

کردم و تو بغلم گرفتمش چند دور چرخوندمش

عمیق بوسیدمش ،ازش که سیر نمیشدم
بغض داشتم بلند شدم و رفتم تو حیاط اونم دنبالم اومد
ماهگل_ فرزاد چی شد؟

بغلم کرد و گونمو بوسید
ماهگل_ فرزاد

اشکمو پاک کرد و چشمامو بوسید
_ فرزاد بابت همه ی کارایی🔞 ( تماما اصلاح بشه)

🔞نزاشتم ادامه بده و بوسیدمش🔞

****

🔞نداره
زندایی_ روشان ماهگل داشت لباس عوض میکرد گردنشو دیدم جای سالم نداشت نخواستم🔞

🔞وقتی گلو گردن کبودشو دیدم🔞
سرم و انداختم پایین و زیر لب استغفرللهی گفتم

🔞کاش میشد بغلش کنم فشارش بدم و تو خودم حلش کنم اما خب پیش عمو اینا معذب🔞

چیکار میکنی! پهلوم سوراخ شد
آرش🔞_ مرتیکه دختررو خوردی🔞

🔞وارد اتاقش شدیم و در و بستم
ماهگل خودشو تو بغلم رها کرد
ماهگل_ فرزاد هنوز باورم نشده
... خیلی دوست دارم نفسم
گونشو بوسیدم
دستامو گرفت و رو تخت نشوند
... هر شرطی بزاری قبول میکنم
_ انقدر عجله ایی شد وقت نکردم اصلا
به شرطام فک کنم
... الان فک کن🔞
_ اومم، اول ، ازت میخوام بهم گیر ندی و اذیتم نکنی منم قول میدم ناراحتت نکنم
..‌‌‌. چشم
_ قول بده سر هرچیزی عصبانی نشی و دعوا نکنی
... قول
_ میدونم از بغضی دوستام خوشت نمیاد اما ازت میخوام مانع رفت و امدم باهاشون نشی .
... هر طور تو بخوای

... 🔞هروز باید بغلم کنی و هزاران بار منو ببوسی
تا صبح باید تو بغلم باشی و تا شب منتظرم
_ باشه اشکال نداره ساعت کاریتو کم میکنیم🔞
... دوسم داشته باشی کافیه

ب🔞 بغلم فشردمش
... خیلی دوست

یشونیشو بوسیدم
... همه

میومد فرزاد منو میبوسید و یه لحظه رو هم از دست نمیداد🔞

🔞 وصفش کنم
فقط بگم اینو بدون ،تو نباشی میمیرم
یواشکی گونشو بوسیدم🔞

اومد داخل بغلم کرد .
فرزاد_ خدایا این فرشته مال منه؟🔞
... بله آقامون

🔞لبامو بوسید و تو چشمام خیره شد🔞
_ فرزاد تا ابد عاشقت

🔞_ اصلا بشین نگا کن
پشتشو کرد بهم و لباسشو در آورد
خب از اونجایی که بنده هم خیلی سربه زیرم
و حس و هوسی ندارم🔞
پشتمو کردم بهش

🔞خب نباید جلوم لباسشو در میاورد
بی جنبه ،بی ظرفیت خوبه پشتشو بهم کرد
خوبه خودمو کنترل کردم وگرنه خدا میدونست چه خبرایی میشد( در اینجا جملاتتو عوض کن🔞)

🔞ماهگل یه لقمت میکنما!🔞
_ نمیتونی که
🔞... خیلی خب منو تحریک نکن بیا بریم
_ باشه🔞

پ🔞یشونیشو بوسیدم
... انقدر دوست دارم که اجازه ندی دستتم نمیگیرم🔞

🔞از من اجازه میگیری حتی پوشیدن لباس
یعنی اگه اجازه ندم باید برهنه بمونی🔞

ر🔞فتم جلو و گونشو بوسیدم
لبخندی زدو بهم گفت که ماهگل و تنها نزارم🔞

دید🔞مشون همو بغل کرده بودن
حالم خراب شد🔞
ماه من اینجا پیش این ادم تو خونش چیکار داره
🔞زن من برای چی اونو بغل کرده
حس خیانت ،حس ترس ،حس از دست دادن وج🔞

ف🔞رزاد پتو رو از روی دختره کشید روی خودشو دختره زود لباسشو جلوش گرفت🔞

... م .. م .. من .. ببخشید مزاحم خوابتون شد
بغض خفم میکرد هیچوقت به اون اندازه

🔞منو یه ادم هوس باز
اونو انتخاب کردی ،حتما باید🔞

🔞با او دختره خیلی وقته باهمن ، اولین شبشون نیست🔞

م🔞ثل سگ پشیمونم که بهش اعتماد کردم ، رفتم دیدم بهم خیانت کرده🔞

🔞میپرستیدینش
با یه زن شبش و صبح کرده🔞

ایستاد
🔞من ،نیلی کنار هم سرمون روی یه بالشت
دنیا دورم سرم چرخید و آوار شد رو قلبم
نتونستم چیزی بگم🔞

🔞تو دیشب حالت بد بود بهم گفتی منو تا خونم ببر منم اوردمت اما تو نزاشتی برم فکر کردی من ماهگلتم🔞
،گفتی ماهگل باید مال من بشی و این اتفاق افتاد
تو 🔞 فکر میکنی من میخواستم باهات باشم ، من مگه زورم به تو میرسه یادت رفته من هم هیکلت نیستم🔞
تو کور شدی فکر کردی من ماهگلم
🔞الانم حق نداری از زیر کاری که کردی در بری🔞

... من نمیتونم اینکارو کرده باشم
خواستم به ماهگل زنگ بزنم که

🔞اون با رادانه ، بهت خیانت میکرد برا همی🔞ن

🔞... تو از کجا میدونی، زن

ماهی خیانت نکردم🔞

گذاشت رفت داشتم دیوونه میشدم
من نمیتونم همچین کاری کرده باشم من به ماهگل🔞م خیانت نمیکنم🔞

چه خاکی🔞 روسرت بریزی
کثافت🔞

🔞زادت با یه زن دیگه خیانت کردم ، برم بگم ماهی ببخشش ؟؟
پاشو برو که بمونی زندت نمیزارم🔞

بدونم چرا🔞 فرزاد خیانت کرده🔞

از اتاق بیرون رفتم

🔞منو فرزاد یه سالی میشه که باهمیم ،اون شب اون اتفاق ،اولین بارمون نبود🔞

احساس شکستگی میک

ب🔞هش خیانت کردی🔞 ، خواهرم بخاطر🔞 تو خودکشی کرد🔞( از کلمات خیانت و خودکشی زیاد استفاده شده همه اصلاح بشن)
خودشو کشت🔞 چون تحمل🔞 خیانتتو نداشت 🔞خدا لعنتت کنه

... ماهگل 🔞خودکشی کرد🔞ه!

مامان میگفت بهش🔞 خیانت کرد🔞ی حالش خیلی بد بود ،اومده🔞 اینجا خودکشی 🔞کنه بلکه دردش تموم شه

درضمن همه فک میکنن🔞 تو خودکشی کردی
... نه من خودکشی نکردم🔞

🔞خودشو رسوند و بغلم کرد منو گذاشت رو تخت🔞
رادان_ کی افتادی؟ حالت خوبه
... نه

قلبم گذاشتم
🔞آه🔞

ن🔞یلی ، بهم گفت تو شکمش بچه منه
گفتم دروغه، تف🔞

🔞چون دختره تو شکمش بچه داره مجبورم چون
نمیتونم بگم بخاطر من تو هم برو خودتو نابود کن🔞

🔞نمیتونم یه دخترو با شکم بالا اومده ول کنم
دوسش ندارم اما پدر بچشم بلد نیستم از زیر کارم در برم🔞

🔞کی بهت خیانت یاد دادم ،کی یادت دادم زن داشته باشی ،چشمت رو زن🔞

🔞من عاشق فرزاد شده بودم و بهت حسودی کردم اون روز از مستیش سو استفاده کردم اون تو حالی نبود که کاری کنه حتی دستشم بهم نخورد وقتی دیدم فکر میکنه تو مردی بهش الکی گفتم حاملهم🔞
( اصلاحی همه جملات ) که باهام ازدواج کنه اما امروز وجدانم نذاشت ادامه بدم اون تو محضر منتظر منه اما براش پیام فرستادم تو اینجایی بیاد ببرتت
🔞اون هیچوقت بهت خیانت نکرد 🔞هیچوقتم باور نکرد مردی منو ببخش )

🔞خیانت نکرده دنبالم بود🔞ه باور نکرده من مردم ، حرفای رادان دروغ بود

ا🔞ومد استقبال و بغلم کرد
... پس خوردن داره🔞
_ بله

🔞اتاق خارج شدم ماهگل میزو آماده کرده بود
گونشو بوسیدم🔞

ماهگل_ عشقم میخوام یه چیزی

ب🔞بغلش کردم🔞
... دوست دارم
_ من بیشتر دوست دارم
... پس بهم ده تا بچه بده
و تعجب و خنده های از ته دل ماهی
(عه شق برینکه
(( دوست عزیز همه مواردی که نشون داده شده رو حتما باید اصلاح کنی بعد از ما تیم سانسور چی هست و رصد آخر رو نیز انجام میده پس یک کلمه رو نادیده نگیر و خودت بهتر می‌دونی چه جاهایی دقیقا مشکل زیادی داره موفق باشی)
پاسخگزارش ویرایش
@fatemeh گل زودتر ممنوعه‌ها رو اصلاح کنید تا رمان شما زودتر ویراستاری بشه.
 
آخرین ویرایش:

fatemeh

سطح
0
 
کاربر خاص
کاربر فعال
تاریخ ثبت‌نام
3/29/23
نوشته‌ها
512
مدال‌ها
1
سکه
14,652
 • موضوع نویسنده
 • #18
اتمام رصد صفه شش تا آخر
فرزاد+
🔞 مست و خراب عطر گیسوی توام🔞
‌‌‌‌‌ عاشق تاب و گره موی توام
رفتی و یک روز دلم بند نشد
بعد تو این بغض که لبخند نشد
از اتاق خارج شدم و مستقیم حیاط
نفس عمیقی کشیدم

🔞 چطور باید تماشا میکردم نگاه پر لذت این آدمارو روی تنش
اون مال منه اما یه بارم اجازه نداده لمسش کنم🔞
حالا من اجازه میدادم بیاد با اون لباس قر بده
پــــوفــــ🔞تغییر جملات و اصلاح ممنوعه های تحریک آمیز)

بدون🔞 نسبت گلو گردنشو اونطوری کردی
دختر بیچاره از خجالت اب میشد تو خجالت نمیکشی
... نه؟ از روی هوا هوس نبوده ،🔞

دختر بیچاره از خجالت اب میشد تو خجالت نمیکشی
.🔞.. نه؟ از روی هوا هوس نبوده🔞 ، مجبور شدم تا شالو سرش کنه

🔞خوش هیکله ، چی بگم اخه
رومو کردم یه طرف دیگه و گفتم:
انداماش درشته
دقیق میره تو چشم گرگ
_ دختره جونه ،زبیاست، خوش اندامه ،چیکار کنه؟
الان لباسشو عوض کردی فردا چی ،فکر میکنی
بی خیال علایقش میشه و مدام بلند و گشاد لباس میپوشه تاتو دلخور نشی
‌... وقتی ازدواج کردیم باید بپوشه

ماهگل باید اون لباسای جلف🔞( اشاره به عریانی و نگاه بد مردان داره)
و کنار بزاره باید سنگین باشه من نمیتونم تحمل کنم،🔞 با اون لباسش کل یقه ش بیرون بود ، اون🔞

🔞خاستگاریم داشت من تحملشو ندارم با لذت نگاهش کنن و آب دهنشون جاری شه
خم بشه جایی نمیمونه کسی ندیده باشه
مامان_ اخه با این غیرتی شدنات که بیشتر

جلوشو باز گذاشتم
کلاهمو سرم کردم و خواستم بیخیال گلو گردنم شم اما نتونستم بیشعور کاری کرده کارستون🔞

د🔞 ستمو گرفت و بوسید زود دستمو کشیدم
_ عاشقتم ماهگ🔞ل
زدم رو سینش

🔞 دستمو گرفت و کشید تو بغلش لباشو روی لبام جا داد و بوسید بدون هیچ مانعی از طرف من
اختیار نداشتم انگار منم دلم میخواست
نمیفهمیدم چرا منم همراهیش میکنم چرا وجودم وجودشو میخواد قلبم از قفسه سینم
خودشو به رخ میکشید
تالاپ تالاپ
دستاشو دور کمرم سفت کرد منم به دستور دل دستامو دور گردنش انداختم

چند دقیقه ایی
بعدش من ازش جدا شدم و خجالت زده عقب گرد کردم
فرزاد_ نرو ، نرو عزیز دلم
گونه هام داغ بود
فرزاد دست انداخت زیر پاهامو بلندم کرد
روی پتو گذاشت و خودشم کنارم دراز کشید

خیره نگاهم میکرد🔞 ( تمام جملات اصلاح بشن همشون تحریک آمیزن)
فرزاد_ خیلی منتظر موندم خیلی!
... سکوت

🔞 خودمو بالا کشیدم و بغلش کردم اون بغلم کرد
فرزاد_ الهی فدات شم گلم ، ماه تابانم بهت قول میدم ،اصلا قسم میخورم هیچوقت ناراحتت نمیکنم ،سرت داد نمیزنم به هیچی مجبورت نمیکنم🔞

ا🔞ونشب وقتی تورو تو اون لباس دیدم اختیارمو از دست دادم ،خب اون لباس قرمز خیلی بهت میومد و تنگم بود
بعد یکمم یقه ش اینا دکلته بود
پوفی کشید و :
_ فقط برای من باش ،طاقت🔞

اجازه ندی🔞 دستتم لمس 🔞نمیکنم

🔞بغلش جابه جا شدم
_ ماهگل دوسم داری
سکوت
_ باشه بهت زمان میدم
پیشونیمو بوسید
بغلشو دوست داشتم خیلی بی جنبه آنه وا دادم🔞
... پسر، امم فرزاد یادت رفتیم شهر بازی بعد انقدر دستتو فشار داده بودم جای ناخونم روی دستت کبود شده بود
فرزاد_ آره فقط ده سالت بود اما بعد برام چیپس

🔞اعتراف کرد دوسم داره بعدشم بوسم کرد
تا الانم تو بغلم نوازشش میکردم

_ پس میگم بوسیدمت و اون گردنتم نشونش میدم
تا فک کنه خیلی پیش رفتیم و زود تر تورو بهم بده🔞

... بریم دیره

🔞میخواستم برم تو بغلش و برای همیشه بمونم
بعد از حموم کردن موهامو خشک کردم و از

فرزاد در اتاق بست و دست انداخت زیر زانوهام
تو بغلش گرفت و گذاشت رو تخت
کنام دراز کشید و نمه نمه لباشو به لبام چسبو🔞 ( همشون اصلاح بشن ) د
.............

🔞 سرشو برد زیر گردنم
... عع نکن ،جاش میمونه

_ بمونه مگه چیه ؟
مال خودمی ،کسی حق نداره چیزی بگه
‌‌‌.‌‌.‌. دفعه قبل عمه دید خیلی خجالت

کردم و تو بغلم گرفتمش چند دور چرخوندمش

عمیق بوسیدمش ،ازش که سیر نمیشدم
بغض داشتم بلند شدم و رفتم تو حیاط اونم دنبالم اومد
ماهگل_ فرزاد چی شد؟

بغلم کرد و گونمو بوسید
ماهگل_ فرزاد

اشکمو پاک کرد و چشمامو بوسید
_ فرزاد بابت همه ی کارایی🔞 ( تماما اصلاح بشه)

🔞نزاشتم ادامه بده و بوسیدمش🔞

****

🔞نداره
زندایی_ روشان ماهگل داشت لباس عوض میکرد گردنشو دیدم جای سالم نداشت نخواستم🔞

🔞وقتی گلو گردن کبودشو دیدم🔞
سرم و انداختم پایین و زیر لب استغفرللهی گفتم

🔞کاش میشد بغلش کنم فشارش بدم و تو خودم حلش کنم اما خب پیش عمو اینا معذب🔞

چیکار میکنی! پهلوم سوراخ شد
آرش🔞_ مرتیکه دختررو خوردی🔞

🔞وارد اتاقش شدیم و در و بستم
ماهگل خودشو تو بغلم رها کرد
ماهگل_ فرزاد هنوز باورم نشده
... خیلی دوست دارم نفسم
گونشو بوسیدم
دستامو گرفت و رو تخت نشوند
... هر شرطی بزاری قبول میکنم
_ انقدر عجله ایی شد وقت نکردم اصلا
به شرطام فک کنم
... الان فک کن🔞
_ اومم، اول ، ازت میخوام بهم گیر ندی و اذیتم نکنی منم قول میدم ناراحتت نکنم
..‌‌‌. چشم
_ قول بده سر هرچیزی عصبانی نشی و دعوا نکنی
... قول
_ میدونم از بغضی دوستام خوشت نمیاد اما ازت میخوام مانع رفت و امدم باهاشون نشی .
... هر طور تو بخوای

... 🔞هروز باید بغلم کنی و هزاران بار منو ببوسی
تا صبح باید تو بغلم باشی و تا شب منتظرم
_ باشه اشکال نداره ساعت کاریتو کم میکنیم🔞
... دوسم داشته باشی کافیه

ب🔞 بغلم فشردمش
... خیلی دوست

یشونیشو بوسیدم
... همه

میومد فرزاد منو میبوسید و یه لحظه رو هم از دست نمیداد🔞

🔞 وصفش کنم
فقط بگم اینو بدون ،تو نباشی میمیرم
یواشکی گونشو بوسیدم🔞

اومد داخل بغلم کرد .
فرزاد_ خدایا این فرشته مال منه؟🔞
... بله آقامون

🔞لبامو بوسید و تو چشمام خیره شد🔞
_ فرزاد تا ابد عاشقت

🔞_ اصلا بشین نگا کن
پشتشو کرد بهم و لباسشو در آورد
خب از اونجایی که بنده هم خیلی سربه زیرم
و حس و هوسی ندارم🔞
پشتمو کردم بهش

🔞خب نباید جلوم لباسشو در میاورد
بی جنبه ،بی ظرفیت خوبه پشتشو بهم کرد
خوبه خودمو کنترل کردم وگرنه خدا میدونست چه خبرایی میشد( در اینجا جملاتتو عوض کن🔞)

🔞ماهگل یه لقمت میکنما!🔞
_ نمیتونی که
🔞... خیلی خب منو تحریک نکن بیا بریم
_ باشه🔞

پ🔞یشونیشو بوسیدم
... انقدر دوست دارم که اجازه ندی دستتم نمیگیرم🔞

🔞از من اجازه میگیری حتی پوشیدن لباس
یعنی اگه اجازه ندم باید برهنه بمونی🔞

ر🔞فتم جلو و گونشو بوسیدم
لبخندی زدو بهم گفت که ماهگل و تنها نزارم🔞

دید🔞مشون همو بغل کرده بودن
حالم خراب شد🔞
ماه من اینجا پیش این ادم تو خونش چیکار داره
🔞زن من برای چی اونو بغل کرده
حس خیانت ،حس ترس ،حس از دست دادن وج🔞

ف🔞رزاد پتو رو از روی دختره کشید روی خودشو دختره زود لباسشو جلوش گرفت🔞

... م .. م .. من .. ببخشید مزاحم خوابتون شد
بغض خفم میکرد هیچوقت به اون اندازه

🔞منو یه ادم هوس باز
اونو انتخاب کردی ،حتما باید🔞

🔞با او دختره خیلی وقته باهمن ، اولین شبشون نیست🔞

م🔞ثل سگ پشیمونم که بهش اعتماد کردم ، رفتم دیدم بهم خیانت کرده🔞

🔞میپرستیدینش
با یه زن شبش و صبح کرده🔞

ایستاد
🔞من ،نیلی کنار هم سرمون روی یه بالشت
دنیا دورم سرم چرخید و آوار شد رو قلبم
نتونستم چیزی بگم🔞

🔞تو دیشب حالت بد بود بهم گفتی منو تا خونم ببر منم اوردمت اما تو نزاشتی برم فکر کردی من ماهگلتم🔞
،گفتی ماهگل باید مال من بشی و این اتفاق افتاد
تو 🔞 فکر میکنی من میخواستم باهات باشم ، من مگه زورم به تو میرسه یادت رفته من هم هیکلت نیستم🔞
تو کور شدی فکر کردی من ماهگلم
🔞الانم حق نداری از زیر کاری که کردی در بری🔞

... من نمیتونم اینکارو کرده باشم
خواستم به ماهگل زنگ بزنم که

🔞اون با رادانه ، بهت خیانت میکرد برا همی🔞ن

🔞... تو از کجا میدونی، زن

ماهی خیانت نکردم🔞

گذاشت رفت داشتم دیوونه میشدم
من نمیتونم همچین کاری کرده باشم من به ماهگل🔞م خیانت نمیکنم🔞

چه خاکی🔞 روسرت بریزی
کثافت🔞

🔞زادت با یه زن دیگه خیانت کردم ، برم بگم ماهی ببخشش ؟؟
پاشو برو که بمونی زندت نمیزارم🔞

بدونم چرا🔞 فرزاد خیانت کرده🔞

از اتاق بیرون رفتم

🔞منو فرزاد یه سالی میشه که باهمیم ،اون شب اون اتفاق ،اولین بارمون نبود🔞

احساس شکستگی میک

ب🔞هش خیانت کردی🔞 ، خواهرم بخاطر🔞 تو خودکشی کرد🔞( از کلمات خیانت و خودکشی زیاد استفاده شده همه اصلاح بشن)
خودشو کشت🔞 چون تحمل🔞 خیانتتو نداشت 🔞خدا لعنتت کنه

... ماهگل 🔞خودکشی کرد🔞ه!

مامان میگفت بهش🔞 خیانت کرد🔞ی حالش خیلی بد بود ،اومده🔞 اینجا خودکشی 🔞کنه بلکه دردش تموم شه

درضمن همه فک میکنن🔞 تو خودکشی کردی
... نه من خودکشی نکردم🔞

🔞خودشو رسوند و بغلم کرد منو گذاشت رو تخت🔞
رادان_ کی افتادی؟ حالت خوبه
... نه

قلبم گذاشتم
🔞آه🔞

ن🔞یلی ، بهم گفت تو شکمش بچه منه
گفتم دروغه، تف🔞

🔞چون دختره تو شکمش بچه داره مجبورم چون
نمیتونم بگم بخاطر من تو هم برو خودتو نابود کن🔞

🔞نمیتونم یه دخترو با شکم بالا اومده ول کنم
دوسش ندارم اما پدر بچشم بلد نیستم از زیر کارم در برم🔞

🔞کی بهت خیانت یاد دادم ،کی یادت دادم زن داشته باشی ،چشمت رو زن🔞

🔞من عاشق فرزاد شده بودم و بهت حسودی کردم اون روز از مستیش سو استفاده کردم اون تو حالی نبود که کاری کنه حتی دستشم بهم نخورد وقتی دیدم فکر میکنه تو مردی بهش الکی گفتم حاملهم🔞
( اصلاحی همه جملات ) که باهام ازدواج کنه اما امروز وجدانم نذاشت ادامه بدم اون تو محضر منتظر منه اما براش پیام فرستادم تو اینجایی بیاد ببرتت
🔞اون هیچوقت بهت خیانت نکرد 🔞هیچوقتم باور نکرد مردی منو ببخش )

🔞خیانت نکرده دنبالم بود🔞ه باور نکرده من مردم ، حرفای رادان دروغ بود

ا🔞ومد استقبال و بغلم کرد
... پس خوردن داره🔞
_ بله

🔞اتاق خارج شدم ماهگل میزو آماده کرده بود
گونشو بوسیدم🔞

ماهگل_ عشقم میخوام یه چیزی

ب🔞بغلش کردم🔞
... دوست دارم
_ من بیشتر دوست دارم
... پس بهم ده تا بچه بده
و تعجب و خنده های از ته دل ماهی
(عه شق برینکه
(( دوست عزیز همه مواردی که نشون داده شده رو حتما باید اصلاح کنی بعد از ما تیم سانسور چی هست و رصد آخر رو نیز انجام میده پس یک کلمه رو نادیده نگیر و خودت بهتر می‌دونی چه جاهایی دقیقا مشکل زیادی داره موفق باشی)
پاسخگزارش ویرایش
@fatemeh گل زودتر ممنوعه‌ها رو اصلاح کنید تا رمان شما زودتر ویراستاری بشه.
چشم ،خسته نباشید
ولی مست و خراب عطر گیسو ...
یه قسمت از اهنگ حجت اشرف زاده س ک اهنگ مجازی هم هست ، متن اهنگ رو هم تغییر بدم؟؟
 

ارشد

سطح
0
 
مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/26/23
نوشته‌ها
344
مدال‌ها
1
سکه
4,706
چشم ،خسته نباشید
ولی مست و خراب عطر گیسو ...
یه قسمت از اهنگ حجت اشرف زاده س ک اهنگ مجازی هم هست ، متن اهنگ رو هم تغییر بدم؟؟
شعر مشکلی نداره، بقیه قسمت هارو ویرایش کنید.
 

ارشد

سطح
0
 
مدیر ارشد
پرسنل مدیریت
تاریخ ثبت‌نام
8/26/23
نوشته‌ها
344
مدال‌ها
1
سکه
4,706
اتمام ویراستاری✓

چشم ،خسته نباشید
ولی مست و خراب عطر گیسو ...
یه قسمت از اهنگ حجت اشرف زاده س ک اهنگ مجازی هم هست ، متن اهنگ رو هم تغییر بدم؟؟
عزیزم ممنوعه هارو ویرایش کردین؟ @fatemeh
 
بالا