رفتن به مطلب

تعهد نامه | خالق جن


..ZAHRA..
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

🖤👑این تاپیک مخصوص ثبت تعهد های ارواح هست👑🖤

21cacb1367ea4ca378199737cd608ee5_h4kr.jp

لطفا از دادن اسپم خود داری کنید و سئوالات خود را در تاپیک پرسش و پاسخ ارسال کنید. 

ارواح های عزیز لطفا  فرم زیر را پر و ارسال کنید.

🖤از توجه شما نهایت سپاس را داریم🧡

☆به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من(اسمتون) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من(اسمتون) ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

☆اوقاتتان خوفناک☆

ویرایش شده توسط زری بانو
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

☆به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من مبینا  از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من مبینا ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من بیتا از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من بیتا ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چرا تعهد ندادین عزیزان؟ سریع بفرستید!

@Snowrita @ملیکا ملازاده

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من(تیانا) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من تیانا ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

☆اوقاتتان خوفناک☆

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من(جنیسما) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من(جنیسما) ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

☆اوقاتتان خوفناک☆

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • ناظر رمان

به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من(ملیکا ملازاده) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من(ملیکا ملازاده) ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 ماه بعد...
در ۱۴۰۰/۷/۵ در 21:19، زری گل گفته است:

🖤👑این تاپیک مخصوص ثبت تعهد های ارواح هست👑🖤

21cacb1367ea4ca378199737cd608ee5_h4kr.jp

لطفا از دادن اسپم خود داری کنید و سئوالات خود را در تاپیک پرسش و پاسخ ارسال کنید. 

ارواح های عزیز لطفا  فرم زیر را پر و ارسال کنید.

🖤از توجه شما نهایت سپاس را داریم🧡

☆به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من(اسمتون) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من(اسمتون) ارواح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

☆اوقاتتان خوفناک☆

@ khakestar  @ Beretta    @ روح مرحوم Prometa   @ Parya  @ متین

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 دقیقه قبل، زری گل گفته است:

☆به نام خالق جن و پری☆

 

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

 

من(khakestar ) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

 

درخواست دارم که یک ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

 

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

 

من(khakestar ) ارواح...

تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

 

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.

تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

 

☆اوقاتتان خوفناک☆

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

24 دقیقه قبل، زری گل گفته است:

☆به نام خالق جن و پری☆

 

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

 

من(parya) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

 

درخواست دارم که یک  ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

 

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

 

من(parya) ارواح...

تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

 

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.

 

تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

 

☆اوقاتتان خوفناک☆

ویرایش شده توسط Parya

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود...(؛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۰/۷/۵ در 21:19، زری گل گفته است:

🖤👑این تاپیک مخصوص ثبت تعهد های ارواح هست👑🖤

21cacb1367ea4ca378199737cd608ee5_h4kr.jp

لطفا از دادن اسپم خود داری کنید و سئوالات خود را در تاپیک پرسش و پاسخ ارسال کنید. 

ارواح های عزیز لطفا  فرم زیر را پر و ارسال کنید.

🖤از توجه شما نهایت سپاس را داریم🧡

☆به نام خالق جن و پری☆

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

من، پرومتا، از گوردخمه ارواح رسمی...

درخواست دارم که یک  روح ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

من، پرومتای روح...
تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.
تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

☆اوقاتتان خوفناک☆

^-^🌈

ویرایش شده توسط روح مرحوم Prometa

در تلالو ثانیه ها، سایه هارا در آغوش گرفته‌ام.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

☆به نام خالق جن و پری☆

 

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

 

من(مبینا) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

 

درخواست دارم که یک ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

 

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

 

من(مبینا) ارواح...

تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

 

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.

تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

 

☆اوقاتتان خوفناک☆

عشقی ممنوعه، نفرتی بی‌پایان و دختری که برای برادرش آینده‌اش را نابود کرد اما می‌فهمد تمام مدت رو دست خورده!

رمان بدلکاران، ریسمان سیاه و سفید

دختری که برای نجات جان همکارش از چنگ یک خلافکار، جانش را کف دستش می‌گیرد!

رمان اسلحه خودکشی

عشقی برخاسته از نفرتی دیرینه میان کشور اوشِن «سرزمین آب‌ها» و کشور اسکورچ «سرزمین آتش» 

رمان مفقود شده

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

☆به نام خالق جن و پری☆

 

درود اعضای جهان بزرگ، بر هاگوارتز!

 

من(متین) از گوردخمه ارواح(جن) رسمی...

 

درخواست دارم که یک ارواح(جن) ابدی در سرزمین نودوهشتیا باشم.

 

من معرفت، قلم و فکرم را در این راه از خود به جا می‌گذارم.

 

من(متین) ارواح...

تعهد می‌دهم تا شش ماه، انصراف ندهم.

 

من یک ارواح هستم و تنها به گروه خود خدمت می‌کنم.

تعهد می‌دهم اوقات خوفناکی را برایتان ثبت کنم، لحظه های نابم را در چند خط کوتاهی برایتان ثبت کنم.

 

☆اوقاتتان خوفناک☆

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...