رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
 • ثبت نام

شخصیت های رمان فریادرس| آیلار مومنی کاربر انجمن نودهشتیا


 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

درخواست داشتین که زودتر ملیحه جون و فریماه جون رو ببینید 

من هم سریع فریماه رو انتخاب کردم و اومدم هق😍😎

 

لینک رمان😍

 

@Atlas _sa @Fardis  @Roshana  @Ghazal @ساتوری  @MCH  @M.gh  

ویرایش شده توسط آیلار مومنی

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

spacer.png

ایشون رو بعد گشتن های مکرر فریماه انتخاب کردم اما اون چیزی که توی ذهنمه فقط شبیه ایشون هست و هیچوقت نمیتونم عین همونی که تو ذهنمه رو پیدا کنم 

پس فریماه بچه ام😎😍

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

spacer.pngفریماه جونم😍😎

 • لایک 19
 • هاها 4
 • سردرگم 1

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

( به دلیل اعتراضات شدید عکس حذف شد تا وختی که بهترش رو پیدا کنم) 😂😑

 

😎😂😑😎😂

ویرایش شده توسط آیلار مومنی
 • لایک 11
 • هاها 10
 • سردرگم 2

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
2 دقیقه قبل، آیلار مومنی گفته است:

spacer.pngملیحه کراشتون😂😑

بچه ها این خانم به جرم سرقت دستگیر شده بود و عکسش توی خبرگذاری بود که من برش داشتم 

فقط میتونم بگم فقط شبیه ذهنیتمه خود ذهنیتم نیست 

😎😂 نخندین سارقه😑😎😂

تفف تو روووت این چه کاری بود با من کردی؟😂

من به فریماه دل بسته بودم لعنتیییی😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

spacer.png

داوود برادر ملیحه 😂

 • لایک 10
 • هاها 11
 • سردرگم 2

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

تفف تو روووت این چه کاری بود با من کردی؟😂

من به فریماه دل بسته بودم لعنتیییی😂

آی دلم 😂😂😂😂 هق😂😂😂😂 مردم از خنده 😂😂😂😂

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بقیه شخصیت ها با ورودشون به رمان عکسش آپلود میشه 😎

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
15 دقیقه قبل، آیلار مومنی گفته است:

آی دلم 😂😂😂😂 هق😂😂😂😂 مردم از خنده 😂😂😂😂

منو جمع کن دارم ریسه میرممم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

جرررررر

نخند سارقه😂

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

منو جمع کن دارم ریسه میرممم

من رو به موتم الان مامانم با جارو برقی جمعم میکنه😂😎

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
2 دقیقه قبل، آیلار مومنی گفته است:

نخند سارقه😂

وای وای 😂😂😂😂

2 دقیقه قبل، آیلار مومنی گفته است:

من رو به موتم الان مامانم با جارو برقی جمعم میکنه😂😎

من دل و رودم پیچ خورد😂😂😂😂😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

20 دقیقه قبل، Ghazal گفته است:

وای وای 😂😂😂😂

من دل و رودم پیچ خورد😂😂😂😂😂

کم بخند میاد با نیسان از روت رد میشه ها😂

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • همکار سایت
3 دقیقه قبل، آیلار مومنی گفته است:

کم بخند میاد با نیسان از روت رد میشه ها😂

جررر غلط کردم 😂😂😂😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نویسنده حرفه ای
14 ساعت قبل، آیلار مومنی گفته است:

spacer.pngملیحه کراشتون😂😑

بچه ها این خانم به جرم سرقت دستگیر شده بود و عکسش توی خبرگذاری بود که من برش داشتم 

فقط میتونم بگم فقط شبیه ذهنیتمه خود ذهنیتم نیست 

😎😂 نخندین سارقه😑😎😂

جررر ملیحه کراشم بود لعنتی 🤣🤣

ن خب من تو فکرم یک ادم چاق بود رو روسریشو پیشت  گردن میبنده و یک زنجیر رو انگشتاش میچرخونه هر چند همینم متفاوته و باحاله به شخصیت ملیحه میاد😂😂👌🏻

مآ خُودِمُونَم از دسـت دادیم دیگه از دست دادن بَقیه برآم͢ون مهم نٰٖیست:)

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 دقیقه قبل، Roshana گفته است:

جررر ملیحه کراشم بود لعنتی 🤣🤣

ن خب من تو فکرم یک ادم چاق بود رو روسریشو پیشت  گردن میبنده و یک زنجیر رو انگشتاش میچرخونه هر چند همینم متفاوته و باحاله به شخصیت ملیحه میاد😂😂👌🏻

این هم از هموناست فقط اینجا چون دستگیر شده اون ریختش و قیافش رو ازش گرفتن😂😂 منم دقیقا همون آدم تو مغزم بود 

😂😂😂😂😂 

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

15 ساعت قبل، آیلار مومنی گفته است:

spacer.pngملیحه کراشتون😂😑

بچه ها این خانم به جرم سرقت دستگیر شده بود و عکسش توی خبرگذاری بود که من برش داشتم 

فقط میتونم بگم فقط شبیه ذهنیتمه خود ذهنیتم نیست 

😎😂 نخندین سارقه😑😎😂

عجب شکست عشقی بدی خوردم ، این چه کاریه آخه 😂 کل ذهنیتم رو نابود کردی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

15 ساعت قبل، آیلار مومنی گفته است:

spacer.png

داوود برادر ملیحه 😂

یا تتلو🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 دقیقه قبل، mahdiyeh گفته است:

عجب شکست عشقی بدی خوردم ، این چه کاریه آخه 😂 کل ذهنیتم رو نابود کردی

😂😂😂چ کنم خب همه ی بازیگرا یا خوشگلن یا شبیه شرور نیستن😂😂😂

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 دقیقه قبل، mahdiyeh گفته است:

یا تتلو🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ 

از تتلو اون ور تره😂

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

15 ساعت قبل، آیلار مومنی گفته است:

spacer.png

داوود برادر ملیحه 😂

دقیقا صحنه ای که زبونش آورده بود بیرون رو تونستم با چهره اش تصور کنم 😂😂نمیری😂😂🤦🏻‍♀️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، mahdiyeh گفته است:

دقیقا صحنه ای که زبونش آورده بود بیرون رو تونستم با چهره اش تصور کنم 😂😂نمیری😂😂🤦🏻‍♀️

واااااااااااااااااااههااااااایییییی 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 خیلی خوب گفتی 😂

 

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 

      اتمام یافته: دانلود دلبر بلاگردان💖

در حال تایپ:  رمان فریادرس 😍

صفحهٔ نقد رمان فریادرس 💟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، آیلار مومنی گفته است:

واااااااااااااااااااههااااااایییییی 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 خیلی خوب گفتی 😂

تو با این عکسا با روح و روان من بازی کردی نمیبخشمت😂😂🤦🏻‍♀️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
 • اضافه کردن...