رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
  • ثبت نام

دلنوشته دوست دارم/khakestr


...سآنا...
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

prt1

نویسنده=خاکستر

بخش 1

میگم دلبر♡...قُربونِ جَبر جغرافیاییِ {چِشمـات}که منو‌ میبَره اون وره {دُنیـا} قربون ناز قلبت..  که منو بی خود کرد آن همه مهربانی... قربون دستانت وقتی نوازشم میکنند از خود بیخود میشوم، میگم دلبر توهم هر جا میری هر دقیقه هر ثانیه من تو فکرت هستم، یا فقط من اینگونه ام،، اینگونه دیوانه و مجنون تو آری سخت است گفتنش ولی.. 

دوست دارم. و از دوست داشتم هیچ وقت کوتاه نمیاییم... حواست باشد

 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt2

بخش 2

{پنهان}

•ّچِّّگّوّنِّّهّ‍ّ پِّّنّهّاّنَّّتّ‍ّ کُّّنَّّمّ‍ّ ،ّ🤫🙃

وَّّقّتّیّ‍ّ کِّّهّ‍ّ چِّّشّمّاّنَّّمّ‍ّ اَّّزّ تّوّ سُّّخَّّنّ‍ّ مّیّ‌ّگّوّیَّّنّـّבّ♡ّ_ّ♡ّ•ّ😍 چگونه پنهان کنم وقتی حرفی میگوییم از ده کلمه نه تایش تویی... آنقدر دوست دارم که کله وجودم ماله تو شده.. میگم آقاییم.. هر جا که هستی... حالاکه جان من شدی! قلب من شدی.. روح من شدی.. 

بیشتر مراقب خودت باش... من دیوانه وار دوستت دارم، دلت بگیرد حس میکنم.. 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt3

بخش 3

{نمیداند}

بهم گفت: «تو خیلی خطرناکی»پرسیدم چرا؟جواب داد:«چون به هیچکس نیاز نداری!»لبخند زدم او که نمیدانست در دوری از عشق سوخته و سنگ شده ام

او که نمیداند از دلتنگی او شبهاییم را تا صب با خیال او بوده ام.. او که نمیداند حتی توی خواب هم من آرزو میکنم حتی شده ثانیه ای ببینمش....اوکه نمیدانو ولی.... من هنوز دوستش دارم... هر سال هر ماه هر روز هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه که میگذرد به دوست داشتم اضافه میشود دوست داشتن او... 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt4

بخش4

{دوست دارم} 

منم مثل تو با خودم تنهاممنم مثل تو خسته از تموم درداممنم سخت میگذره بی تو نفس هامببین دوست دارم ببین دوست دارم دوست دارم من آن چشمای قشنگ را، دارم میخوانم این شعر را بیا بهم بگوییم دوست دارم آره دوست دارم. 

دوست دارم وقتی روبه روم میشینی... با من به دردای این دنیا میخندی... از تو چشمانت میخوانم غم و دلتنگی رو بیا بهم بگیم بدون غرور دوستت دارم 

تا الان که هر دویمان تنها بودیم. بی کس تنهای تنها از الان به بعد... 

میگوییم... 

من دیوانه وار دوست دارم.... همیشه باشی. پیشه من باشی

 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مرسی به من لطف داری. انقدر خچالتم نده

ویرایش شده توسط آلفای نقره ای

گرگ ها هرگز گریه نمی‌کنند. 

اما گاهی چنان عرصه زندگی برآنان تنگ می‌شود که برفراز 

                            بلند ترین کوه

   می‌روند و دردناک ترین زوزه هارا می‌کشند. 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt5

بخش5

{رفیقم} 

رِفْیــقم نِمیْداْنَم اَز کُدامْ جَهَنَمْی پیْداتٌ شُدمِرسْی کِه هَســتْی فِرِشْتْه مِهْرَبونَم ، از هر کجا که آمدی میخواهم بگوییم مرسی که هستی مرسی که تو غم و شادیا کنارمی.. رفیق من تورو به صدای دیگرون نمیفوروشم ها.. تو خونم شدی رگم شدی چطور میتوانم نبودت را تحمل کنم.. آرزوی هر تولدم هستی رفیق. بمونی برام.. 

همیشه آرزویم شادی توست هر چند خلی بازم دوست دارم...  تنها تو بودی همددم توی تنهاییام.. 

اگر کسی بخواهد بگیرد تورو ازم من.. قیمت قبرش هم پرس و حو کند... غیرت دارم دگر روت بفهم من به کسی نمیدمت

 

 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt6

 

من حسود نیستم....! 

مغزم مریض نیست.... فقط وقتی زنی به تو... نگاهی میکند دوست دارم..! 

انقدر بزنمش که هر رگ هایش... التماس بخشش کند..... من دیوانه نیستم فقط..... تو برای من هستی   با کسی سهم نمیشوم...  من تو را مجنون وار میخواهم... محال است از دستت بدمت... من تو را عاشقانه میپرستم.. کفرر است میدانم.. ولی میگوییم بعد از خدا... تورا میپرستم! 

نقطه سر خط... 

 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt7

آنقدر غرق دوست داشتنت هستم

که غیر از تو 

دیگری به چشمم نمی‌آید

ولی افسون که این غرق شدن

زندگی ام را خراب کرد 

حال تو رفتی با دیگری

من مانده ام تنهای تنها

مثل شمعی که انگار

سال ها است برقه خانه ای نرفته 

تا بسوزد... 

ویرایش شده توسط khakestr

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt8

درد و درمانم... نمیدانم... چند سالی.. است رفته ای...... 

من مانده ام! با تنی شکسته.... روحی خسته.... بریده.... ولی.. 

به فکر احمقانه ای.... هنوز هم امید دارم...! امید برای برگشتنت... ولی وقتی تو فردا بیایی..... من شب قبش مرده ام.... بی صدا... آرام..! 

دفنم کن!!

کسی نداند چه کردی یا دل دیوانه من

تا زخم زبان نزنند به تو..... مگر من تاقت میاورم! ناراحتی ات را ببینم 

هوم؟! 

 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt9

مانند کسی که با خدا نیاز میکند محتاجت هستم

نه برای براورده شدن دعا

فقط برای حرف زدن کمی با تو 

انقدر دوست دارم میدانم کفر است 

ولی میگوییم تو خدای دوم منی

با تمام جان دل ستایشت میکنم

به جانه دل فقط چند آرزویی دارم! 

برایم باشی.... پیشم باشی... با من باشییی... هیچ وقت غمگین نباشی... 

میبینی آروزیم هم تو هستی.. 

من تورو از خدا خاستم، تورو به من داد... حالا باید جان من شدی مواظبت باشم! 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt10

یادت می آیدشبی دلتنگت بودم 

گفتی ماه را ببین

وقتی نگاهش کردی

یاد من بیوفت 

و مطمعن باش منم به تو فکر میکنم

فردایش پیشت هستم

الان سال هاست 

منتظرم تا تو بیایی

به فکرمی نمیدونم ولی

من هنوز هم دوست دارم

هنوز هم با تمام دیوانگی ام

به ماه خیره میشم

بیا

اینجا کسی از مرز دلتنگی

در حاله خفه شدن هست! 

 

ویرایش شده توسط khakestr

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt11

یادت می آید روزی که رفتی.... دنبالت با پای برهنه...! 

دویدم! زخمی شدم! 

سوختم! 

دم نزدم... با خود تکرار کردم.. ارزشش را داشت؟! 

زخم زدن به خودم؟! دنبال آدمی نامردی.. مثل تو دویدن؟! 

داشت لعنتی.... 

برای تنها نماندم توسط توارزشش مردن هم داشت... بینمان باشد... 

من هنوز هم دوست دارم!! 

فقط کمی دیوانه تر... مجنونتر... خسته تر... بریده تر.... ولی باز هم دوستت دارم.... 

ببینم دوستت دارمــــــ! 

 

 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt12

یادت باشد مواظب خودت باشی؟! اینجا کسی مانده!! 

در میان خیال تو آنقدر عاشق است... 

که اگر کمی زخمی شوی   .. حس میکند

درد تو را میکشد.... مواظب خودت باش! 

قلبم حس میکند....! تنهایی ات را از اطرافیانت..... شکسته شدن دلت... غرور خرد شدنت ببین... همه این هارا روزی من تجربه کردم توسط تو.... ولی به خدا قسم آه هم نکشیدم... نمیدانم چرا؟! 

توهم به روزگار من دچار شدی؟! 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt13

هر بار که بغلم میکنی.... من در وطن بغلت.... مانند ژنرال جسور... 

جان میدهم! 

نه از ترس.... بلکه برای.. عشق تو! 

شهادت میتلبم....! شهادت برای... 

تو.... 

آرزوی چندین ساله... من است! 

دوستت دارم وطن من.. 

غریت میخواد دگر برای وطنت... من غیرت دارم رویت.... مواظب خودت باشی ها.... شاید یک روزی من نباشم... ولی نمیخواهم دیگران هم باشند... وطن من... من برایت... 

جان میدهم! 

نقطه سر.. خط! 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt14

مگر دوست داشتنت 

دلیل میخواد 

دست خودم که نیست 

نباشی 

احساس غربت میکنم

در این شهر آشنای نا آشنا

تو نباشی نفسم بند 

میاید

دوست دارم 

تا ابد و یک روز 

هیچ گاه بخشش نمیخورم

از دوست داشتن تو

 

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt15

نمیدانم 

چرا قانونی به 

اسم عشق در یک نگاه 

وجود دارد

یهویی عاشق میشوی

یهویی دلبسته

یهویی ترکت میکنن

دلشکستن تاوان داره

ولی باز با این همه

حال 

هنوز هم دوستت دارم

 

 

ویرایش شده توسط khakestr

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt16

با این که چند سالی است رفته ای

هنوز هم از همان کوچه و خیابان ها

رد میشوم تا ردی از تو پیدا کنم 

ببینم من هر  ماه و هر هفته

هر روز هر دقیقه هر ثانیه

باز هم عاشقانه میپرستمت

شاید وقتی مردم این عشقت 

از دلم بیرون برود. دوســــــت دارم

 

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt17

هنوز هم از من بپرسند بهترین رنگ چیست 

میگوییم سیاهی چشمانش

هنوز هم ازم من بپرسند بهترین مکان دنیا کجا است 

میگوییم مرز بین شانه هایش

هنوز هم از من بپرسند چه چیزی را دوست داری

میگوییم آن را 

ببین زندگی من خلاصه شده در تو 

دوست دارم❤️

هنوز هم بپرسند بهترن لغتی که شندی میگویم اسمش

هنوز هم از من بپرسند که او یا دیگری 

میگوییم من و او شما با کله دنیا

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%

-دوسم داری؟! 

-خودت میدونی دیگه چرا میپرسی! 

-نه بگو خب. 

-دوست دارم دوست دارم دوســـــــــــــــــــــت دارم. 

دوست داشتن من شاید حرف کمی باشد 

ولی عملش بزرگ هست 

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt19

من هنوز هم جان میدهم برای عطر تنت برای آن لبخند خاصت، برای آن همایت های شیرینت، برای آن غیرت بازی هایت، الان کجایی، حتی چند ثانیه به فکر من هستی، شب و روز من تویی که، قرار نبود ها این همه جدایی، دیگر برگردی هم فایده ندارد تورا پس میزنم، شب به خاطرت گریه میکنم غرور است دیگر قبول نمیکند جنس دست دوم را، ولی بین خودمان باقی بماند کمی بیا جلوتر، هنوز هم دیوانه ات هستم، هنوز هم مثل تمام این سال ها فقط با یادت لبحند میزنم، ببین چه کردی با دلم گفتم نازکه بازی نکن، آخرش که شکستی، فدای سرت ولی.... دیگر نه توان خاستنت را دارم نه توان دوباره رفتنت، چون یک بار آن راه را رفتی، یاد گرفته ای، باز هم میروی، من دگر توان دوباره شکسته شدن را ندارم، جنگیدم شکست خوردم، و در آخر.... 

من برایت مردمـــ ــم💔🖤🖤

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt20

دلداده ات میشوم.. 

هر بار که میگویی دوست دارم.. 

ولی من نمیتوانم.. 

دوست داشتنت را به زبان... 

بیاورم... 

میترسم آنقدر از خوبی هایت.. 

بگوییم... 

که تورو از من بدزدن.. 

خودخواهم دگر.. 

با کسی سهیمت.. 

نمیشوم... 

ابدا.... 

من جان میدهم... 

ولی مرگ را قبول دارم... 

سهیم شدنت با کسی دیگری را نه 

ابدا.. 

🖤❤️

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt21

رفیق.. آنقدر خوب هستی.. که کله جهانم  .. از خوبی هایت.. سخن میگویید.. مرسی هستی.. 

مرسی که آشنا شدم باهات.. 

ولی هر چند خلی... 

نمیدونم از کجا پیدات شد تو.. شدی جون وتنم.... رفیق و همدمم، از اینکه دارمت و از این فقط من دارم خوشحالم رفیق پایدار باشی برام.... دوست دارم رفیق  ....  آنقدر که اگر کسی بگویید بالای چشمت ابرو هستش با خاک یکسانش میکنم مگر میشود حرفی نازکتر از گل گفت به تو 

@آلفای نقره ای

@Shervin

@Li_liumღ

@Seniorita-

@Torkan dori

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

prt22

فهمیدن و دوست داشتن من ِ اسفندی سخت نیست، فقط صادق باشی باهم و دوسم داشته باشی کافیه از اون دسته از آدمایی هستم که زود عصبی میشم ولی وای به حالت تو عصبانیت چیزی نگم، چون همون لحظه دارم قیدتو میزنم، من مهربونترین قلبو دارم ولی تو سیاهش کنی جوری میرم که انگاری اصلا نبودم، میبینی منو دوست داشته باشی کافیه چون من خودم از دست خودم هم خستم فقط تکیه گاهم باش نه پرت گاهم! 

کافی است مرا کمی دوست داشته باشی تا دنیارا به پاییت بریزم همینقدر ساده! 

ویرایش شده توسط khakestar

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%

به پایان رسید این دفتر  

حکایت همچنان باقیست 

برای آخرین بار میگوییم

من تو را 

آنقدر دوست دارم که باورت نشد

هر باز زخم زبان زدی هر بار دلم را شکستی 

و حالا خودت زخمی شدی... 

گفتم دگر با دلم بازی نکن... 

با اینکه هنوز هم عاشقانه... 

میپرستمت ولی... 

نه کر نه کورم... 

دیدم. شندیم شکستم.. 

بریدمت.... 

خداحافظی... 🔗⛓️

@آلفای نقره ای

 

 

گشتم دنبال فالگیری تا دهد اندکی دلداری‌ام🖇🥂

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

1_7kpu.gif

                                                             👇

                        ☽︎𝒎𝒐𝒉𝒓-𝒄𝒂𝒕☾︎ |  بازی از جنس خون🖤🥀

             ♲︎︎︎𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒐𝒌𝒂𝒇𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒔𝒂𝒅♲︎︎︎|مکافاتی مرگبار!

                                  ☽︎.𝑮𝒚𝒂𝒏𝒂𝒎.☾︎|  گیان من ! 🤍

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%

   ساز زدن و آواز خوندن با ط پناه خستگی من بود....

                                            ~𝑯𝒂𝒍𝒆-𝒃𝒂𝒅~ |  اوضاع داغون🥂

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 هفته بعد...
  • مدیر ارشد
در ۱۴۰۰/۱۰/۴ در 10:14، khakestar گفته است:

negar_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%

به پایان رسید این دفتر  

حکایت همچنان باقیست 

برای آخرین بار میگوییم

من تو را 

آنقدر دوست دارم که باورت نشد

هر باز زخم زبان زدی هر بار دلم را شکستی 

و حالا خودت زخمی شدی... 

گفتم دگر با دلم بازی نکن... 

با اینکه هنوز هم عاشقانه... 

میپرستمت ولی... 

نه کر نه کورم... 

دیدم. شندیم شکستم.. 

بریدمت.... 

خداحافظی... 🔗⛓️

@آلفای نقره ای

 

 

تکمیله؟

comp_1_2_(1)_7hr0.gif

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...