• تشکر 1
 • هاها 2
رفتن به مطلب

ترجمه شعر های ترکیه‌ای|𝒔𝒂𝒉𝒂𝒓,𝒕𝒂𝒈𝒊𝒛𝒂𝒅𝒆𝒉


خاکستر
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

(nefesim.. ben senin her nefesinle nefes aliyorum.. eyer gidersen.. nefes siz kalirim) 

نفسم..! 

من با هر نفس تو نفس میکشم. 

اگه بری ! 

بی نفس میشم!

 • لایک 6
 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

bo hayat seni sevmek icin cok kisa 

seni helel etmiyicem! 

ahirete belki helalik almak ichin bir kez yine seni gororum❤️

این زندگی برای یک بار دوست داشتنت خیلی کوتاه! 

من تورو حلالت نمیکنم! 

برای اینکه شاید توی قیامت برای حلالیت طلبیدن کنارم اومدی! 

یک بار دیگه دیدمت❤️

 • لایک 4
 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته بعد...

ℎ𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑎❤️

ترجمه:

همه جا تاریکه! 

اما نترس بغلم کن. 

 • لایک 1
 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑧 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚 𝑏𝑒𝑟 𝑘𝑒𝑧 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑡𝑖𝑚 𝑎𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑢𝑡𝑚𝑎𝑑𝑖𝑚 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑖 𝑑𝑜𝑠𝑟𝑢𝑦𝑜𝑚𝑑𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑖𝑚𝑑𝑎𝑦𝑑𝑖.

ترجمه:

یک بار افتادم. 

یک بار بلند شدم. 

ولی یادم نرفت اون آدمی رو که وقتی افتادم پیشم بود. 

ویرایش شده توسط khakestar
 • لایک 1
 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝑠𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜𝑛!

𝑎𝑚𝑎 𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑣𝑚𝑒𝑦𝑖 ℎ𝑒𝑟 𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑦𝑢𝑟𝑢𝑚!🙂💔🥀

ترجمه:

تو منو فراموش کردی! 

ولی من هر روز یاد میکنم دوست داشتنت رو ! 

 • لایک 1
 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝒉𝒆𝒅𝒆𝒇 𝒍𝒆𝒓𝒊𝒏 𝒊𝒄𝒊𝒏 𝒉𝒂𝒓 𝒈𝒖𝒏 𝒃𝒊𝒓 𝒂𝒅𝒊𝒎 𝒅𝒂𝒉𝒂😎✌️

ترجمه:

برای هدف هات هر روز یک قدمه دیگه! 

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝐚𝐦𝐚 𝐛𝐞𝐧 𝐚𝐬𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐝𝐢𝐦 𝐚𝐭𝐦𝐲𝐢𝐜𝐚𝐦

ترجمه:

اما من قدمی به عقب باز نخواهم گشت

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...

𝒃𝒐 𝒈𝒐𝒏𝒐𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒊𝒏 𝒍𝒆  𝒂𝒄𝒊𝒍𝒎𝒂𝒛 𝒃𝒊𝒓 𝒃𝒂𝒆 𝒌𝒐𝒓𝒅𝒖!

 

ترجمه: 

 این دل با تو گره باز  نشدنی زده! 

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝒔𝒆𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒗𝒎𝒆𝒌 𝒊𝒄𝒉𝒊𝒏 𝒃𝒊𝒓 𝒐𝒎𝒖𝒓 𝒂𝒛 𝒂𝒉𝒊𝒓𝒆𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒔𝒆𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒗𝒊𝒄𝒆𝒎...

ترجمه: 

این دنیا برای یک بار دوست داشتند، زمانه کمیه! 

در آخرت  هم عاشقتم من

ویرایش شده توسط khakestar
 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝒃𝒆𝒏 𝒃𝒂𝒔𝒉𝒌𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒆𝒕𝒊𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒏𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒎𝒂𝒎!

 

ترجمه: 

من  جهنم تورو به بهشت دیگران نمیدم

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...

...𝒔𝒆𝒏 𝒚𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒊𝒎𝒔𝒊𝒏 𝒚𝒂 𝒕𝒐𝒑𝒓𝒂𝒌𝒊𝒏...

ترجمه:

تو یا مال منی یا مال خاک!

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمامی مطالبی‌ک در اینجا قرار می‌گیرد توسط بنده ترجمه شده است!🖤

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝒔𝒆𝒏𝒊𝒏 𝒃𝒊𝒓 𝒈𝒐𝒍𝒐𝒔𝒐𝒏𝒖 𝒃𝒆𝒏 𝒃𝒂𝒔𝒌𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒏𝒊𝒏 𝒈𝒐𝒛 𝒌𝒊𝒓𝒑 𝒎𝒂𝒔𝒊𝒏𝒂 𝒔𝒂𝒕𝒎𝒂𝒎......

ترجمه:

لبخند تورو من به چشمک بقیه نمی‌فروشم!

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

....𝒃𝒖 𝒈𝒆𝒋𝒆𝒍𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒕𝒆𝒓 𝒈𝒖𝒏𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒖𝒂𝒓

ترجمه:

این شب هه هم تموم میشه ،خورشید باز هم طلوع میکنه!

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

𝒌𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒊 𝒖𝒛𝒎𝒆 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓!𝒌𝒊𝒎𝒔𝒆𝒏𝒊𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒗𝒈𝒊𝒔𝒊𝒏𝒆 ....𝒈𝒐𝒗𝒆𝒏𝒎𝒆

ترجمه:

انقد خودتو خسته و غمگین نکن.... به عشق  هیچ‌کس هم باوری نداشته باش 

 • غمگین 1

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

biz birbirimizle necessary aldik...

ترجمه:

ما باهم دیگه نفس گرفتیم

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

biz birbirimizle necessary aldik...

 

ترجمه:

 

ما باهم دیگه نفس گرفتیم

 

 

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ben tells siz hepiniz

ترجمه:

من تک و تنها شما همه

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

alah Bana year

ترجمه:

خدا برایم‌کافیست

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ben her general senin royanla uyoyurom

ترجمه:

من هر شب با رویای تو می‌خوابم

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ben her general senin royanla uyoyurom

 

ترجمه:

 

من هر شب با رویای تو می‌خوابم

 

 

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 bir Gon gelecek kiymetimi anlyacaksiniz ama Cok geç 

ترجمه:

یه شب میاد ،قدرمو می‌دونی ولی دیگه خیلی دیره

 

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

golomsrmelar Olmos

ترجمه:

خنده ها مردن

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ben lending kalkamyi çoktan orendim

ترجمه:

من خودم یاد گرفتم بلند بشم

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ben lending kalkamyi çoktan orendim

ترجمه:

من خودم یاد گرفتم بلند بشم

جایـــــــے از میان نت هاے دیوانگـــــــــــے گیــــتار!

✞︎𝑩𝑰𝑴𝑨𝑹 𝑶𝑻𝑨𝑮7✞︎

♕︎𝑴𝑶𝑯𝑹 𝑪𝑼𝑻♕︎

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 اشتراک گذاری

×
×
 • اضافه کردن...