رفتن به مطلب

حدیث نبوی


zeynab82
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

از اين رو بر آن شديم تا ۴۰ حديث از پيامبر اكرم (ص) را از منابع مختلف گردآوری كنيم كه در متن ذيل ارائه شده است:

۱ - اَلعِلمُ فیِ الصَّغَرِ كَالنَّقشِ فی الحَجَر؛ تحصيل علوم در سنين كم همانند نقشی است در ميان سنگ (بحارالانوار / ج ۱ / ص ۶۹)

۲ - مَن بَكی عَلی الدنيا دَخَلَ النّار؛ كسی كه برای دنيايش گريه كند جای او فردا در آتش خواهد بود (الشهاب فی‌الحكم و الاداب / ص ۴۹)

۳ - مَن خافَ اللهَ اَخافَ اللهُ اَنفُسِكُم؛ كسی كه از خدا بترسد، خداوند همه چيز را از او می‌ترساند.(الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۵۴)

۴ - اَلدعاءُ مُخُّ العِبادَه؛ دعا كردن روح و جان عبادت است. (الشهاب فی‌الحكم و الاداب / ص ۹)

۵ - مَن لَم تَسُؤهُ سَیِّئَهُ فَليسَ بِمؤمنٍ؛ كسی كه با ارتكاب گناه، خود را گنهكار نمی‌داند از ايمان بهره‌ای ندارد. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۵۰)

۶ - الايمانُ نصفانِ؛ نصفٌ صبرٌ و نصفٌ شُكرٌ؛ ايمان دو نيم است نيمی از آن شكيبايی و نيمی ديگر سپاسگزاری است. (جامه الخبار / ص ۴۲)

۷ - اَلصَّلاهُ مِعراجُ المُؤمِنِ؛ نماز نردبان و ترقی مؤمن به سوی كمالات است. (عين الحياه /ص ۲۰۱ )

۸ - بَلاءُ الانسانِ مِنَ اللِّسانِ؛ هر بلايی كه بر سر انسان می‌آيد از دست زبان اوست. (جامع الخبار /ص ۱۰۹)

۹ - الصَّلاهُ نورُ المؤمِنِ؛ نماز نور و فروغ مؤمن است. (مواعظ عددیّه / ص ۱۸)

۱۰ - صُوموا تَصِِحّوا؛ روزه بگيريد تا همواره سالم و تندرست بمانيد. (مستدرك / ج ۱ / ص ۵۹۰)

۱۱ - لاتُرَدُّ دَعوَهُ الصائم؛ دعای شخص روزه‌دار رد نمی‌شود. (بحارالانوار / ج ۹۶ / ص ۲۵۶)

۱۲ - مَن صَبَرَ عَلَی الرَّزیّه یُعَوِّضُه الله؛ كسی كه در مصيبت‌ها صبور و شكيبا باشد عوض و پاداش او با خداست. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۵۵)

۱۳ - رضَاءُ اللهِ فی رضاءِ الوالدينِ و سَخَطُهُ فی سَخَطِهِما؛ رضايت پدر و مادر رضايت خداوند است و خشم آنها خشم الهی است. (مستدرك / ج ۲ / ص ۶۲۷۰)

۱۴ - اَجنَّهُ تَحتَ اقدامِ الاُمّهات؛ بهشت در زير قدم‌های مادران است. (الشهاب الاخبار / ص ۴۱)

۱۵ - اَذَلُّ الناسِ مَن اَهانَ النّاسَ؛ ذليل‌ترين مردم كسی است كه به مردم اهانت كند. (نهج‌الفصاحه /ص ۴۸)

۱۶ - اَكثَرُ اَهلِ النّارِ المُتَكبِّرون؛ بيشترين اهل جهنّم متكبران‌اند. (عقاب الاعمال / ص ۱۳)

۱۷ - المؤمنُ مَن آَمِنَ جارُهُ بوائِقَه؛ مؤمن كسی است كه همسايه‌اش از اذيت و آزار او در امان باشد. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۹۴)

۱۸ - كُن قَنِعاً تَكُن اشكَرَ الناسِ؛ در زندگی قانع باش تا از همه مردم سپاسگزارتر باشی. (شهاب‌الاخبار / ص ۳۰۹)

۱۹ - الرّشوهُ هِیَ الشركُ بالله؛ رشوه در حقيت همان شرك به خداست. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۹)

۲۰ - تاجِروا اللهَ بِالصدقه؛ شما با دادن صدقه با خدا معامله كنيد. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۱۹)

۲۱ - اَفضَلُ الصدقَه صدقهَ اللّسانِ؛ بالاترين صدقات صدقه زبان است. (عده الداعی / ص ۴۴۹)

۲۲ - قَطيعَه الرّحِمِ تورِثُ الفَقرَ؛ قطع رابطه با خويشاوندان باعث فقر و تهيدستی است. (خصال صدوق / ج ۲ / ص۹۳)

۲۳ - خيرُكُم خَيرُكُم لِاهلِه و انا خَيرُكُم لِاهلی؛ بهترين شما مردی است كه با خانواده خود خوش‌رفتار باشد و من از همه‌ی شما نسبت به خانواده‌ام خوش رفتارترم. (وسائل / ج ۷ / ص ۱۲۲)

۲۴ - من وُلِدَ لَهُ اَربَعَهُ اَولادٍ وَ لم یُسمِّ اَحَدَهُم بِاسمی فَقَد جفانی؛ كسی كه دارای چهار پسر شود و يكی از آنان را به نام من نام‌گذاری نكند، در حقيقت به من جفا كرده است. (اصول كافی / ج ۶ / ص ۱۹)

۲۵ - الوَلَدُ الّصالِحُ ريحانهُ مِن رياحينَ الجَّنه؛ فرزند صالح و شايسته گلی است از گل‌های بهشت (روضه المتقين / ج ۸ / ص ۵۸۵)

۲۶ - لاهِجرهَ فَوقَ ثلاث؛ برای هيچ مسلمانی روا نيست بيش از سه روز به عنوان قهر از برادرش كناره بگيرد. (اصول كافی / ج ۴ / ص۴۸)

۲۷ - تهادوُّا تحابَبوا ؛ با هديه دادن به يكديگر رشته‌های محبت را در ميان خود استوار كنيد. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۱۹)

۲۸ - ملعونٌ مَن سَبَّ اباه ملعونٌ مَن سبَّ اُمَّه؛ كسی كه پدر و مادر خود را دشنام دهد لعنت و نفرين حق بر او باد. (نهج الفصاحه / ص ۵۶۷)

۲۹ - اِنَّ الخيرَ كثيرٌ و َ قليلٌ فاعلُهُ؛ كارهای خير بسيار است ولی كسی كه توفيق انجام آن را پيدا كند كم است. (بحارالانوار / ج ۹۶ / ص ۱۶۰)

۳۰ - اِنّما بُعِثتُ لِاُتمّمَ مكارمَ الَخلاق؛ من از جانب خدا برانگيخته شده‌ام تا مكارم اخلاق را در ميان مردم به سر حدّ كمال برسانم. (الشهاب فی‌الحكم و الاداب / ص ۱۴)

۳۱ - حُسنُ الخُلقِ یُثبِتُ المَودّه؛ اخلاق خوب، محبت و دوستی را استوار و پابرجا می‌كند. (بحار‌الانوار / ج ۷۷ / ص ۱۴۸)

۳۲ - حُسنُ الخُلقِ نِصفُ الدّين؛ نيمی از دين را خوی خوش و اخلاق خوب تشكيل می‌دهد. (مشكوه الانوار / ص ۲۲۳)

۳۳ - اَحَبُّكُم الَی اللهِ اَحسَنُكُم اَخلاقاً؛ محبوب‌ترين شما در نزد خدا، خوش اخلاق‌ترين شماست. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۱۴ )

۳۴ - المؤمنُ مَن آَمِنَ جارُهُ بوائِقَه؛ مؤمن كسی است كه همسايه‌اش از اذيت و آزار او در امان باشد. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۹۴)

۳۵ - كُن قَنِعاً تَكُن اشكَرَ الناسِ؛ در زندگی قانع باش تا از همه مردم سپاسگزارتر باشی. (شهاب الاخبار / ص ۳۰۹)

۳۶ - الرّشوهُ هِیَ الشركُ بالله؛ رشوه در حقيت همان شرك به خداست. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۹)

۳۷ - تاجِروا اللهَ بِالصدقه؛ شما با دادن صدقه با خدا معامله كنيد. (الشهاب فی الحكم و الاداب / ص ۱۹)

۳۸ - اَفضَلُ الصدقَه صدقهَ اللّسانِ؛ بالاترين صدقات، صدقه زبان است. (عده الداعی / ص ۴۴۹)

۳۹ - اَذَلُّ الناسِ مَن اَهانَ النّاسَ؛ ذليل‌ترين مردم كسی است كه به مردم اهانت كند. (نهج الفصاحه / ص ۴۸)

۴۰ - بَلاءُ الانسانِ مِنَ اللِّسانِ؛ هر بلائی كه بر سر انسان می‌آيد از دست زبان اوست. (جامع الخبار /ص ۱۰۹)

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...