رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
  • ثبت نام

رصد رمان در حال تایپ « زمان عاشقانه»


زهرارمضانی
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

  • مدیر سرپرست

 

رمان در حال تایپ 

بیشتر از ۴۰ پارت 

رصد بشه 

ممنوعه ها اینجا ارسال بشن

@ مدیر رصد

spacer.png

 عشق به رانندگی در من هویداست!  👈   پادشاه-جاده‌ها

آفری از جنس فرشته!   👈    آفرودیت

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

10 ساعت قبل، زهرارمضانی گفته است:

 

رمان در حال تایپ 

بیشتر از ۴۰ پارت 

رصد بشه 

ممنوعه ها اینجا ارسال بشن

@ مدیر رصد

رصد کننده: @ Roghayeh.k

زمان تحویل :دو روز

@ همکار رصد♥️

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • مدیر سرپرست

عجله ای برای تحویل نیست پس با آرامش رصد رو انجام بده و بعد از تایید مدیر رصد ممنوعه ها رو اینجا ارسال کن

spacer.png

 عشق به رانندگی در من هویداست!  👈   پادشاه-جاده‌ها

آفری از جنس فرشته!   👈    آفرودیت

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...
  • مدیر سرپرست

عزیز جان پیگیری بشه @ مدیر رصد

spacer.png

 عشق به رانندگی در من هویداست!  👈   پادشاه-جاده‌ها

آفری از جنس فرشته!   👈    آفرودیت

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

12 ساعت قبل، زهرارمضانی گفته است:

عزیز جان پیگیری بشه @ مدیر رصد

رصد کننده تغییر یافت!

رصد کننده: @ Mahsa83

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۱/۱/۳ در ۱۵:۲۹، زهرارمضانی گفته است:

 

رمان در حال تایپ 

بیشتر از ۴۰ پارت 

رصد بشه 

ممنوعه ها اینجا ارسال بشن

@ مدیر رصد

سلام خسته نباشید!

خاک تو سرت کنن تو که اینقد🔞ر هیز🔞 نبودی

تو فکر کردی ما خریم و مزخرفات تو رو باور میکنیم دختره 🔞هر**زه🔞

زهرا خواهر 🔞ه*ر*ز*ه منه...🔞

اوف چه عکسای جیگری از خودش گذاشت 🔞بی‌فانوس🔞

آره اون روز همه بهم انگ🔞 ه_زگی 🔞زدن

🔞🔞

🔞بعدش ب*و*س*ی*د*ت*م🔞

تقصیر سادگی من بود وگرنه  مهران از اولشم🔞 لا*شی ب🔞ود

مگ من چی کم دارم منم اگه مثل اون🔞 ه*ر*ز*ه🔞 به خودم برسم...

منم اگه🔞 لاشی🔞 باشم سودا منو دوست داره  

هیشکی نگفت یه دختر تنها تو این شهر شلوغ بین نگاه 🔞ه*ر*ز*ه🔞 مردم سر تا پا دروغ چه حالی داشت

مهران سمت گردنم اومد و 🔞گرمی نفس رو گرد*نم محو شد و اروم تو گوشم زمزمه کرد خوش*مزه ترین مزه دنیا رو میشه باهم امتحان کرد🔞

مهران= نازنین نکن دیگ فدات شم 🔞بلند میشم می*خورم*تا  🔞 

مهران و نازنین توی وضعیت خیلی بدی بودن 

نازنین= سلام هرجایی کوچولو

نازنین= یگانه همون 🔞ج*ن*د*ه ک🔞وچولو رو میگی  

🔞سرش رو اورد جلو ل*ب شو گذاشت رو ل*بم از خودم جداش کردم🔞 و کحم زدم زیر گوشش تعجب کرده بود از اینهمه هار بودن 

همه داشتن پشت سرم حرف میزدن بخاطر تو میگفتن🔞 بچم حرومیه نمیدونستن باباش لاشی بوده/از دهنم پرید🔞

اول تو چشماش نگاه کردم اومد سمتم که باز 🔞منو بب*وسه 🔞منم دستامو بردم پشت سرش 

بچم از رابطه نا مشروع بود به بچم میگفت 🔞حر*ومی🔞

🔞

شیطونه🔞 گوه میخوره🔞 بخدا بری من میدونم و تو 

بابا یه سال زنم بود خواب بودم دیگ تو یه عالم دیگ داشتم🔞 گوه میخوردم🔞

_حالا که دارم میام تو ام برو پیش 🔞عشقات باهاشون لاس بزن 🔞

صورتش رو گرفتم دستم 🔞یه بو/سه از ل*ب هاش کردم🔞 زیر لب یه چیزی رو داشت میگفت یکم دقت کردم ببینم چی میگی

@ زهرارمضانی🌻

ویرایش شده توسط زهرارمضانی
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • مدیر سرپرست
9 دقیقه قبل، Mahsa83 گفته است:

سلام خسته نباشید!

خاک تو سرت کنن تو که اینقد🔞ر هیز🔞 نبودی

تو فکر کردی ما خریم و مزخرفات تو رو باور میکنیم دختره 🔞هر**زه🔞

زهرا خواهر 🔞ه*ر*ز*ه منه...🔞

اوف چه عکسای جیگری از خودش گذاشت 🔞بی‌فانوس🔞

آره اون روز همه بهم انگ🔞 ه_زگی 🔞زدن

🔞یدور منو چرخوند بدش🔞

🔞بعدش ب*و*س*ی*د*ت*م🔞

تقصیر سادگی من بود وگرنه  مهران از اولشم🔞 لا*شی ب🔞ود

مگ من چی کم دارم منم اگه مثل اون🔞 ه*ر*ز*ه🔞 به خودم برسم...

منم اگه🔞 لاشی🔞 باشم سودا منو دوست داره  

هیشکی نگفت یه دختر تنها تو این شهر شلوغ بین نگاه 🔞ه*ر*ز*ه🔞 مردم سر تا پا دروغ چه حالی داشت

مهران سمت گردنم اومد و 🔞گرمی نفس رو گرد*نم محو شد و اروم تو گوشم زمزمه کرد خوش*مزه ترین مزه دنیا رو میشه باهم امتحان کرد🔞

دستمو بردم سمت کروات*ش و باز کردم

مهران= نازنین نکن دیگ فدات شم 🔞بلند میشم می*خورم*تا  🔞 

مهران و نازنین توی وضعیت خیلی بدی بودن 

نازنین= سلام هرجایی کوچولو

نازنین= یگانه همون 🔞ج*ن*د*ه ک🔞وچولو رو میگی  

نازنین دستاشو انداخت دور گردنم = بیخیالش شو بیا یکم خوش بگذرونیم 

مهران: تورو دید

نازنین= مارو دید

مهران=یعنی چی

نازنین دستشو گذاشت رو شکمش و گفت= من و بچمون رو دید

معلوم شدش که تو*له نازنین از من نیست هه فکر کرده گولشو می‌خورم معلوم نیست با کی خواب*یده می‌خواست بندازه سر من 

منشی= با ناز و عشوه گفت= سلام وقت قبلی داشتید

ریحانه=همون بیشرفی که بهت خیانت کرد و بعد ولت کرد 

بزور بلندش کردم براش لقمه میگرفتم و با کلی ناز و عشوه میزاشتم دهنش 

🔞مهران سرشو اورد جلو ل*ب شو گذاشت رو ل*بم از خودم جداش کردم🔞 و کحم زدم زیر گوشش تعجب کرده بود از اینهمه هار بودن 

همه داشتن پشت سرم حرف میزدن بخاطر تو میگفتن🔞 بچم حرومیه نمیدونستن باباش لاشی بوده/از دهنم پرید🔞

اول تو چشماش نگاه کردم اومد سمتم که باز 🔞منو بب*وسه 🔞منم دستامو بردم پشت سرش 

بچم از رابطه نا مشروع بود به بچم میگفت 🔞حر*ومی🔞

صورتمو گرفته بود دستش اومد نزدیک 🔞ترو پیشونیمو بوسی*د🔞

شیطونه🔞 گوه میخوره🔞 بخدا بری من میدونم و تو 

بابا یه سال زنم بود خواب بودم دیگ تو یه عالم دیگ داشتم🔞 گوه میخوردم🔞

_حالا که دارم میام تو ام برو پیش 🔞عشقات باهاشون لاس بزن 🔞

صورتش رو گرفتم دستم 🔞یه بو/سه از ل*ب هاش کردم🔞 زیر لب یه چیزی رو داشت میگفت یکم دقت کردم ببینم چی میگی

یه بوسه روی پیشونیش زدم🔞 گونه هاشو بو*سیدم ل*ب هاشو دستاشو گردنشو احساس کردم🔞 داره بیدار میشه

@ زهرارمضانی🌻

خسته نباشی 

اسم نویسنده رو تگ کن عزیز 

spacer.png

 عشق به رانندگی در من هویداست!  👈   پادشاه-جاده‌ها

آفری از جنس فرشته!   👈    آفرودیت

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 دقیقه قبل، زهرارمضانی گفته است:

خسته نباشی 

اسم نویسنده رو تگ کن عزیز 

سلام ممنون سلامت باشید.

چشم! @ yeghaneh.bayat

ویرایش شده توسط Mahsa83
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...
  • مدیر سرپرست

@ yeghaneh.bayat عزیز لطفاً ویرایش رمانتون رو انجام بدین!!!

spacer.png

 عشق به رانندگی در من هویداست!  👈   پادشاه-جاده‌ها

آفری از جنس فرشته!   👈    آفرودیت

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...