رفتن به مطلب
انجمن نودهشتیا
  • ثبت نام

شخصیت های رمان مطیع تو fatemeh14 کاربر انجمن نودهشتیا😍


Fatemeh14
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

خواننده های رمان مطیع تو کجان؟!:classic_huh:

اومدیم شخصیتای جذابمون از جمله :

 

اقا پندار👀

آوین خانوم💕

سعید و زنش🎅

ماهور چوچولی🙉

و امیر آقای با مرام و ببینیم!😍💪

 

لینک رمانمون:classic_biggrin:

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

https://s6.uupload.ir/files/screenshot_2022-05-23-22-29-52-1_3m5.png

 

پندارمون😀💕

کراش کیه؟!+_+

ویرایش شده توسط Fatemeh14

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-23-22-29-39-1_z896.pn

ماهور شوشولی😂💕

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-23-22-52-38_vmic.png

آقا امیر جذاب و بامرام:connie_mini_glasses:

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

12 دقیقه قبل، Fatemeh14 گفته است:

https://s6.uupload.ir/files/screenshot_2022-05-23-22-29-52-1_3m5.png

 

پندارمون😀💕

کراش کیه؟!+_+

اخ اخ کل ذهنتیم  پرید من فکر میکردم ازاین پسراس که عینک میزنه  و اینا ولیییی...😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-23-22-53-52-1_ggbn.pn

 

سعید جون رفیق چندین و چندساله پندارخان شوهر زنش😐:))

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۱/۲/۲۴ در 23:08، z,asheghi گفته است:

پس آوین من کووو؟😑😂

حق تقدم با آقایون است😐😂

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-23-22-53-47-1_842m.pn

 

الهه خانوم ناناص و مهربون😶👰

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-23-22-52-45_m131.png

 

و اما دلبری از جنس خیانت...!

آوین خوشگلمون 😍

 

z,[email protected]

ویرایش شده توسط Fatemeh14

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-23-23-14-06-1_0hb1.pn

 

نمایی دیگر از آوین جان:classic_rolleyes:💛

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۱/۲/۲۴ در 23:09، z,asheghi گفته است:

اخ اخ کل ذهنتیم  پرید من فکر میکردم ازاین پسراس که عینک میزنه  و اینا ولیییی...😂

نه بابا از این پخمه ها نذاشتم😐😂😂

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 ساعت قبل، Fatemeh14 گفته است:

نه بابا از این پخمه ها نذاشتم😐😂😂

😂😂😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 ساعت قبل، Fatemeh14 گفته است:

screenshot_2022-05-23-22-52-45_m131.png

 

و اما دلبری از جنس خیانت...!

آوین خوشگلمون 😍

 

z,[email protected]

خیانت😱 وای وای وای بیچاره  بچم پندار 

اما خوشگله  هاا😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۱/۲/۲۵ در 01:32، z,asheghi گفته است:

خیانت😱 وای وای وای بیچاره  بچم پندار 

اما خوشگله  هاا😂

هعی روزگار💔 اره خوشگله فقط من تو این دنیام که زشتم😐😂💔

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام و صد سلام مجدد دیگه شخصیت های جدید داشتیم و دو نفری هم جا مونده بودن! 

اتابک خان بداخلاق:classic_angry:

آقا همایون توانا:connie_mini_glasses:

ایمان(مایکل) :)

و شخصیت جدید که تا اینجا اسم و رسمش محفوظه:classic_ninja:😻

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-29-19-25-54-1_a6bs.pn

 

اقا همایون

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

15 دقیقه قبل، Fatemeh14 گفته است:

سلام و صد سلام مجدد دیگه شخصیت های جدید داشتیم و دو نفری هم جا مونده بودن! 

اتابک خان بداخلاق:classic_angry:

آقا همایون توانا:connie_mini_glasses:

ایمان(مایکل) :)

و شخصیت جدید که تا اینجا اسم و رسمش محفوظه:classic_ninja:😻

اخ اخ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 دقیقه قبل، Fatemeh14 گفته است:

ویی اتابک و نیگا😂

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 دقیقه قبل، Fatemeh14 گفته است:

screenshot_2022-05-29-19-25-54-1_a6bs.pn

 

اقا همایون

اخ این کلا همون چیزی بود که تصور کرده بودم😎

ویرایش شده توسط z,asheghi
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-29-19-25-47-1_o8tf.pn

 

ایمان(مایکل)

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-29-19-25-44-1_71j1.pn

 

شخصیت جدید اوففففف😍😍

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

screenshot_2022-05-29-19-25-40-1_84wq.pn

نمایی دیگر از ایشون😍

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱۴۰۱/۲/۳۰ در 19:54، z,asheghi گفته است:

ویی اتابک و نیگا😂

یه مار خوش خط و‌خالیه لنگه نداره😂😂

هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اجرا کننده، تو بی فا و من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر انجام ما چه دارد که این چنین می‌کنی با من لیلی شیرین سخن؟‌ حق ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد حسرت شد.

 

https://forum.98ia2.ir/topic/8223-مطیع-تو-fatemeh_14کاربر-انجمن/💛

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...