رفتن به مطلب

تا فسیل نشدی میانبر بزن| masi.fardi کاربر انجمن نودهشتیا


Masi.fardi
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

shortcuts.png

 

میانبرهای ورد: شاه‌کلیدهایی که نباید از دست داد!

 

Ctrl + N بازکردن سند جدید: معادل New در زبانه file است و سند جدیدی باز می‌کند.
Ctrl + O برای باز کردن سندهای از پیش ذخیره شده استفاده می‌شود.
Ctrl + S ذخیره سند: سند و تغییراتی که در آن ایجاد کرده‌ایم ذخیره می‌شود.
F12 کادر Save As باز می‌شود.
Ctrl + W بستن سند
Ctrl + Z Undo و بازگشت به یک مرحله قبل
Ctrl + Y Redo و تکرار عمل
Ctrl + F کادر جستجو در سند باز می‌شود.
Ctrl + H کادر جایگزینی (replace) باز می‌شود.
Ctrl + Alt + S صفحه به دو پنجره تقسیم می‌شود.
Ctrl + Alt + P سند در حالت print layout view قرار می‌گیرد.
Ctrl + Alt + O سند در حالت Outline View قرار می‌گیرد.
Ctrl + Alt + N سند در حالت Draft view قرار می‌گیرد.
Ctrl + F2 پیش‌نمایشی از نمونۀ چاپ‌شدۀ سند نمایش می‌دهد.
Shift + F7 کادر thesaurus (لغت‌نامه) باز می‌شود و می‌توانید هم‌معنی‌های کلمۀ موردنظر خود را پیدا کنید.
Ctrl + Shift +G کادری باز می‌شود که تعداد کلمات، خط‌ها، پاراگراف‌ها و … را نشان می‌دهد.
Ctrl + Alt + M کادری برای نوشتن نظرات اضافه می‌شود.
F7 نگارش و املای سند بررسی می‌شود.
Ctrl + P زبانۀ چاپ سند باز می‌شود.
F1 پنل Help باز می‌شود.
Alt + Q باکس Tell me what you want to do فعال می‌شود.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 10
 • تشکر 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

فِلِش چپ یا راست نشانگر به اندازه یک کاراکتر به چپ یا راست می‌رود.
فلش چپ یا راست + Ctrl نشانگر به اندازه یک کلمه به چپ یا راست می‌رود.
فلش بالا یا پایین نشانگر به اندازه یک خط بالا یا پایین می‌رود.
فلش بالا یا پایین + Ctrl نشانگر به اندازه یک پاراگراف بالا یا پایین می‌رود.
End نشانگر به انتهای خط می‌رود.
Ctrl + End نشانگر به انتهای سند می‌رود.
Home نشانگر به ابتدای خط می‌رود.
Ctrl + Home نشانگر به ابتدای سند می‌رود.
Page Up نشانگر به اندازه ارتفاع نمایشگر بالا می‌رود.
Page Down نشانگر به اندازه ارتفاع نمایشگر پایین می‌رود.
F5 یا Ctrl + G کادر جستجو را باز می‌کند و به زبانه Go to می‌رود تا به راحتی به هر بخشی که مدنظرتان است، بروید.
Shift + F5 نشانگر بین سه نقطۀ آخری که قرار داشته جابه‌جا می‌شود.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 6
 • تشکر 1
 • هاها 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

فلش چپ یا راست + Shift از نشانگر به سمت چپ یا راست، انتخاب را به اندازه یک کاراکتر گسترش می‌دهد.
فلش چپ یا راست +  Ctrl+ Shift از نشانگر به چپ یا راست، انتخاب را به اندازه یک کلمه گسترش می‌دهد.
فلش بالا یا پایین + Shift یک خط بالاتر یا پایین‌تر به بخش انتخاب‌شده اضافه می‌شود.
فلش بالا یا پایین + Ctrl + Shift تا ابتدا یا انتهای پاراگراف انتخاب می‌شود.
Shift + End تا انتهای خط انتخاب می‌شود.
Ctrl + Shift + End تا انتهای سند انتخاب می‌شود.
Shift + Home تا ابتدای خط انتخاب می‌شود.
Ctrl + Shift + Home تا ابتدای سند انتخاب می‌شود.
Shift + Page Up بخش انتخاب‌شده به اندازه ارتفاع نمایشگر به بالا گسترش پیدا می‌کند.
Shift + Page Down بخش انتخاب‌شده به اندازه ارتفاع نمایشگر به پایین گسترش پیدا می‌کند.
Ctrl + A کل متن موجود در سند انتخاب می‌شود.
F8 وارد حالت انتخاب می‌شوید و می‌توانید از کلیدهای جهت‌نما و نشان‌گر برای گسترش بخش انتخاب‌شده استفاده کنید.
با فشردن کلید Esc از حالت انتخاب خارج می‌شوید. اگر پنج‌بار کلید F8 را فشار دهید، به‌ترتیب انتخاب‌ها به کلمه، جمله، پاراگراف، بخش و کل سند گسترش پیدا می‌کند.
Ctrl + Shift + F8 یک ستون انتخاب می‌شود و می‌توانید با استفاده از کلیدهای جهت‌نما، انتخاب خود را به ستون‌های دیگر گسترش دهید.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 5
 • تشکر 1
 • هاها 1
 • سردرگم 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Backspace یک کاراکتر قبل از نشانگر حذف می‌شود.
Ctrl + Backspace یک کلمه‌ قبل از نشانگر حذف می‌شود.
Delete یک کاراکتر بعد از نشانگر حذف می‌شود.
Ctrl + Delete یک کلمه بعد از نشانگر حذف می‌شود.
Ctrl + C کپی کردن
Ctrl + X بریدن (cut)
Ctrl + V چسباندن (paste) محتوای کلیپ‌بورد
Ctrl + F3 Cutکردن محتوای انتخاب‌شده به spike. (اسپایک ویژگی‌ای مشابه کلیپ‌بورد است.)
Ctrl + Shift +F3 چسباندن محتوای موجود در spike
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 5
 • تشکر 1
 • هاها 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ctrl + B بولدکردن فونت
Ctrl + I کج یا ایتالیک‌کردن نوشته
Ctrl + U انداختن خطِ زیر کلمات و عبارات (Underline)
Ctrl + Shift + W انداختن خطِ زیر (روی فاصله میان کلمات اعمال نمی‌شود.)
Ctrl + shift + D انداختن دوخط زیر نوشته
Ctrl + shift + > اندازه فونت مطابق مقدار از پیش تعیین‌شده زیاد می‌شود.
Ctrl + shift + < اندازه فونت مطابق مقدار از پیش تعیین‌شده کم می‌شود.
Ctrl + ] سایز فونت به اندازه یک شماره زیاد می‌شود.
Ctrl + [ سایز فونت به اندازه یک شماره کم می‌شود.
Ctrl + shift + + برای نوشتن اندیس بالا یا توان استفاده می‌شود.
Ctrl + = برای نوشتن اندیس پایین یا زیرنویس کلمات استفاده می‌شود.
Ctrl + spacebar تمام آرایش‌های پیاده شده بر روی فونت حذف می‌شود.
Ctrl + D پنجره فونت باز می‌شود.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 5
 • تشکر 1
 • هاها 1
 • سردرگم 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Shift + F3 حروف انگلیسی بین حالات کوچک و بزرگ جابه‌جا می‌شوند. حالات موجود به شکل زیر است:

Sentence case: حروف اول بزرگ و بقیه آن‌ها کوچک هستند.
Lowercase: تمام حروف کوچک هستند.
Uppercase: تمام حروف بزرگ هستند.
Title case: حروف اول هر کلمه بزرگ است.
Toggle case: حروف کوچک و بزرگ را برعکس می‌کند.
Ctrl + Shift + A تمام حروف متن انتخاب‌شده، بزرگ می‌شود.
Ctrl + Shift + K تمام حروف متن انتخاب‌شده، کوچک می‌شود.
Ctrl + Shift + C قالب‌بندی بخش انتخاب‌شده کپی می‌شود.
Ctrl + Shift + V قالب‌بندی کپی‌شده روی بخش انتخاب‌شده اعمال می‌شود.
Ctrl + Spacebar قالب‌بندی‌هایی که بصورت دستی بر روی یک بخش اعمال شده را حذف می‌کند.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 5
 • تشکر 1
 • هاها 1
 • سردرگم 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ctrl + E پاراگراف وسط‌چین می‌شود.
Ctrl + L پاراگراف چپ‌چین می‌شود.
Ctrl + R پاراگراف راست‌چین می‌شود.
Ctrl + J پاراگراف justify یا متعادل می‌شود.
Ctrl + 1 فاصله بین خطوط به اندازه ۱ خط می‌شود.
Ctrl + 2 فاصله بین خطوط به اندازه ۲ خط می‌شود.
Ctrl + 5 فاصله بین خطوط به اندازه ۱.۵ خط می‌شود.
Ctrl + 0 فاصلۀ قبل از پاراگراف حذف یا اضافه می‌شود.
Ctrl + M به اندازه یک سطح، به فرورفتگی کل پاراگراف اضافه می‌شود.
Ctrl + Shift + M به اندازه یک سطح، فرورفتگی کل پاراگراف کم می‌شود.
Ctrl + T با یکبار فشردن آن، تورفتگی خطوط دوم به بعد زیاد می‌شود.
Ctrl + Shift + T با یکبار فشردن آن، تو رفتگی خطوط دوم به بعد کم می‌شود.
Ctrl + Shift اگر کلیدهای سمت راست صفحه کلید را فشار دهید، پاراگراف فعلی از راست به چپ و اگر کلیدهای سمت چپ را بزنید، متن از چپ به راست مرتب می‌شود.
Ctrl + Shift + S کادری برای پیاده‌سازی قالب باز می‌شود.
Ctrl + Shift + N قالب‌بندی معمولی (normal) روی پاراگراف پیاده می‌شود.
Ctrl + Shift + 1 قالب سرتیتر 1 (Heading1) پیاده می‌شود.
Ctrl + Shift + 2 قالب سرتیتر 2 (Heading 2) پیاده می‌شود.
Ctrl + Shift + 3 قالب سرتیتر 3 (Heading 3) پیاده می‌شود.
Ctrl + Shift + L قالب لیست روی پاراگراف اعمال می‌شود.
Ctrl + Shift + Q تمام قالب‌های پیاده‌شده حذف می‌شود.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 7
 • تشکر 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Shift + Enter خط را قطع کرده و به ابتدای خط بعد می‌روید. (line break)
Ctrl + Enter در صفحه یک شکستگی ایجاد کرده و به ابتدای صفحۀ بعد می‌روید. (Page break)
Ctrl + Shift + Enter در ستون شکستگی ایجاد می‌کند. (Column break)
علامت منها + Ctrl + Alt خط تیره‌ای به شکل — درج می‌شود که به آن em dash می‌گویند.
خط تیره +  Ctrl یک خط تیرۀ اختیاری اضافه می‌شود. وقتی کلمه‌ای در انتهای خط به اندازه کافی فضا نداشته باشد، اگر این کلید را زده باشید، خط تیره آنجا قرار می‌گیرد. به آن en dash هم می‌گویند.
خط تیره + Ctrl + Shift خط تیرۀ غیرقابل شکستن درج می‌کند که به ورد اجازه نمی‌دهد کلمه را به دو بخش تقسیم کند.
Ctrl + Shift + Spacebar یک فضای خالی غیرقابل شکستن درج می‌شود.
Ctrl + Alt + C علامت کپی‌رایت (©) درج می‌شود.
Ctrl + Alt + R علامت تجاری ثبت‌شده (®) درج می‌شود.
Ctrl + Alt + T علامت تجاری (™) درج می‌شود.
نقطه + Ctrl + Alt یک سه نقطه (…) درج می‌شود.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 6
 • تشکر 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

کلید Tab نشانگر به سلول بعد می‌رود.
Shift + Tab نشانگر به سلول قبل برمی‌گردد.
Home یا End + Alt به اولین یا آخرین سلول ردیف فعلی می‌روید.
Alt + Page Up به اولین سلول ستون فعلی می‌روید.
Alt + Page Down به آخرین ستون سلول بعدی می‌روید.
فلش بالا یا پایین Alt +Shift + نشانگر یک ردیف به بالا یا پایین می‌رود.
فلش‌های جهت‌نما + Shift انتخاب‌ را به سلول‌های مجاور گسترش می‌دهید.
Alt + 5 (صفحه‌کلید عددی) در صورتی که Num lock خاموش است با این میانبر می‌توانید کل جدول را انتخاب کنید.

 

 

Alt + Ctrl + F با هربار فشردن این کلیدها پاورقی به انتهای صفحه اضافه می‌شود.
Alt + Ctrl + D

یک انتهانویس (endnote) به آخر پاراگراف اضافه می‌شود و می‌توانید توضیحات خود را بنویسید.

ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 6
 • تشکر 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Alt + Shift + D تاریخ فعلی درج می‌شود.
Alt + Shift + T زمان فعلی درج می‌شود.
Alt + Shift + P صفحۀ فعلی درج می‌شود.
F9 فیلدها به‌روزرسانی می‌شوند.
Ctrl + F9 یک فیلد خالی درج می‌شود.
Shift + F9 کد فیلد انتخاب‌شده را نمایش می‌دهد و با فشردن مجدد آن، پنهان می‌کند.
Alt + F9 کد همه فیلدها و نتایج آن را نمایش داده و با زدن مجدد آن دوباره پنهان می‌شود.
F11 نشانگر به فیلد بعد می‌رود.
Shift + F11 نشانگر به فیلد قبل برمی‌گردد.
Ctrl + F11 برای جلوگیری از بروزرسانی، فیلد قفل می‌شود.
Ctrl + Shift + F11

فیلد قفل‌شده باز می‌شود.

 

ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 6
 • تشکر 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فلش راست یا چپ + Alt + Shift درجه (حرکت به راست یا چپ) را کاهش یا افزایش می‌دهد.
Ctrl + Shift + N درجه یک طرح را به یک متن معمولی تغییر می‌دهد.
فلش بالا یا پایین + Alt + Shift پاراگراف انتخاب شده را به بالا یا پایین جابه‌جا می‌کند.
(- / +) + Alt + Shift منوی سرتیتر‌ها باز یا بسته می‌شود.
Alt + Shift + A با فشردن این کلیدها تمام متن‌ها یا سرتیتر‌های طرح‌ها باز یا بسته می‌شوند.
Alt + Shift + L مشخص می‌کنید خط اول متن‌ها یا تمام خطوط آن‌ها نمایش داده شوند.
Alt + Shift + 1 به همه عناوین قالب سرتیتر ۱ می‌دهد.
شماره سطح + Alt + Shift همه عناوین را تا شمارۀ سطح مشخص‌شده نمایش می‌دهد.
ویرایش شده توسط Masi.fardi
 • لایک 6
 • تشکر 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 اشتراک گذاری

×
×
 • اضافه کردن...